Norge
Bildet viser Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Nesten 500 personer streiker

Streiken får følger for flere sykehus.

492 ansatte streiker. Personene jobber ved ulike sykehus. Konflikten handler om et krav om pensjon. Også folk i små stillinger skal tjene opp pensjon, krever de. Pensjonen sikrer folk inntekt når de blir eldre.

– Vi må kjempe for dette, sier Sissel M. Skoghaug til nyhetsbyrået NTB. Hun er nestleder i Fagforbundet.

Streiken får følger for flere sykehus. Den vil påvirke administrasjon og oppfølging av timer. Den vil også påvirke renhold og transport av varer og pasienter.

Myndighetene kan stoppe streiken. Det kan skje hvis det er fare for liv og helse. Fagforbundet vil helst unngå at dette skjer.

LO Stat har ledet meklingen for flere forbund. Disse forbundene kjemper for folk i ulike yrker.

Disse vil merke streiken:

Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen og Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold og Sykehuset Sørlandet.

– Arbeidsgiver skal merke streiken. Men også pasienter kan merke den. Det beklager vi, sier Lizzie Ruud Thorkildsen fra YS Spekter.

Arbeidsgivere vil behandle alle likt. Det sier Herlof Nilssen. Han er sjef i Helse Vest.

Folk i små stillinger er ikke med i ordningen for pensjon. Det gjelder også for leger og sykepleiere. De må jobbe minst 20 prosent.

– Vi ser ingen grunn til å ha andre regler for medlemmer i LO og YS, sier han.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå