Norge
Bildet viser barneminister Kjell Ingolf Ropstad.

Slik skal barna fra Syria få hjelp

Fem foreldreløse barn er fløyet fra Syria til Norge. Barneministeren har hjelpen klar.

Søskenflokken på fem barn har allerede landet i Norge. Det skriver avisa VG. De er norske, men har vært i Syria. Den norske moren og barnas far reiste til terror-gruppa IS. Nå er IS bekjempet. Barna har bodd i flyktningleiren al-Hol. Mor er borte og faren er drept.

Barneminister Kjell Ingolf Ropstad har forberedt hjelp til barna kommer.

– Barna har rett til nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse fra barnevernet. Det gjelder barn av fremmedkrigere som kommer til Norge. Det gjelder også for alle andre barn som oppholder seg i landet. Det skriver Ropstad i et brev til Stortinget. Avisa Vårt Land skrev om saken tirsdag.

Det er laget et eget opplegg for barn av fremmedkrigere. Barne-, ungdoms, og familiedirektoratet (Bufdir) har fått ansvaret. De skal hjelpe med tjenester fra barnevernet. Barnevernet skal sørge for at barna får riktig omsorg når de kommer til Norge.

– De er klare til å hjelpe barnevernet, sier Ropstad om Bufdir.

Det er satt av 2,5 millioner kroner. Pengene skal brukes for å øke kunnskap. Folk skal lære hvordan de jobber med fremmedkrigere som kommer hjem. Det er spesielt rettet mot kvinner og deres barn som kommer tilbake.

Ropstad forteller om flere tiltak. Blant annet kan barn som kommer fra Syria, ha behov for spesiell oppfølging. De kan ha sett eller blitt utsatt for vold og overgrep. Da kan de trenge helsehjelp både med det fysiske og psykiske. Også i skolen vil barna trenge ekstra oppfølging, blant annet med opplæring i språk.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tror 40 norske barn er i Syria.

Statsminister Erna Solberg snakket mandag om barna som var på vei til Norge.

– Dette er barn som har opplevd ting barn ikke skal oppleve. De er spesielt sårbare barn fordi de er alene. Derfor har vi prioritert dem. Jeg vil takke alle som har bidratt i dette krevende arbeidet, sa Solberg.

Mer fra Norge

På forsiden nå