Norge

Denne fotoboksen tar flest råkjørere

Sjåfører betalte nesten 200 millioner kroner i bøter i fjor. De ble tatt i fotobokser.

Det står fotobokser langs mange norske veier. De skal sørge for at vi kjører pent. Hvis ikke, tar de bilder av oss. Politiet får bildene.

Én fotoboks klarer å fange flere råkjørere enn andre. Den er Rælingstunnelen mot Lillestrøm i Akershus.

Fotoboksen sørget for at folk måtte betale 11,6 millioner kroner i fjor.

Totalt måtte sjåfører betale nesten 200 millioner kroner i bøter i fjor. De kom av fotobokser.

Boksen i Rælingstunnelen sørget for flest anmeldelser. Den sørget også for flest antall bøter.

Fotoboksen på veien E18 ved Svartskog mot Oslo gjør også jobben sin bra. Den tok nest flest råkjørere i fjor. Boksen på riksvei 4 ved Åneby i Nittedal er nummer tre. Nittedal er i Akershus.

Disse boksene sørget for at folk måtte betale 7,5 millioner kroner og 6,5 millioner kroner. Se hele lista nederst i saken.

– Dette er veier med mye trafikk. Folk kjører fort. Det er bare de som kjører for fort, som blir registrert, sier Vivi-Ann Haukås til nyhetsbyrået NTB.

Hun leder Utryknings-politiets senter for automatisk trafikkontroll (ATK).

Det er totalt 448 fotobokser i Norge. Det viser Statens vegvesens kart.

930 millioner kjøretøy har kjørt forbi boksene i Norge de siste fem årene. I fjor måtte 737 personer gi fra seg førerkortet. Det var fordi de kjørte altfor fort forbi fotobokser.

Mange fotobokser virker ikke. Det gjelder i lange perioder.

– Fotobokser må av og til holdes ved like. Det skjer også at de ikke brukes, sier Haukås. Hun vil ikke si hvorfor.

Boksene tok bilder av 143.700 sjåfører i fjor. Politiet la bort 64.000 av sakene. Det er flere årsaker til det, sier Haukås.

– Av og til registrerer boksene biler i utrykning, sier hun. Det kan være politiet, ambulansen eller brannbiler. De har lov til å kjøre fort.

Det kan også være teknisk feil ved målingen. Det kan også skje at politiet ikke finner ut hvem føreren er.

Statens vegvesen har ansvaret for fotoboksene. Politiet får bildene av sjåførene. Politiet har ansvaret for å gi riktig straff.

– Fotoboksene er bare satt opp på de stedene der det har vært alvorlige ulykker og høy fart. Målet er at sjåfører skal kjøre saktere, sier Haukås.

Når folk kjører saktere, fører det til færre ulykker. Det er også mindre sjanse for at folk blir hardt skadd.

Fotobokser er bra for sikkerheten. Det sier Bård Morten Johansen i foreningen Trygg Trafikk.

– Det blir færre trafikkulykker, sier han.

Disse fotoboksene førte til flest bøter i 2018:

1. Rv159 Rælingstunnelen mot Lillestrøm, Rælingen kommune

2. Rv4 Åneby, Nittedal kommune

3. E18 Svartskog mot Oslo, Oppegård kommune

4. E39 Fløyfjelltunnelen sørover, Bergen kommune

5. Rv3 Øksna sørgående, Elverum kommune

6. E18 Hovet/Brattås, Porsgrunn kommune.

7. E16 Arnanipatunnelen retning øst, Bergen kommune

8. Fv580 Helldalen østover, Bergen kommune

9. E39 Vesterveien, Kristiansand kommune

10. Rv301 Langestrand-nord, Larvik kommune

11. E6 Omkjøringsveien nordgående, Trondheim kommune

12. Rv190 Vålerengtunnelen, sørgående løp, Oslo kommune

13. E39 Fløyfjelltunnelen nordover, pkt. 2, Bergen kommune

14. Rv25 Finstad-Bergeberget, Elverum kommune

15. Rv3 Øksna nordgående, Elverum kommune

16. Rv150 Ring 3 v/ Granfosstunnelen, Oslo kommune

17. Rv7 Svenkerud, Nesbyen, Nes kommune i Buskerud

18. Fv557 Knappetunnelen, sørgående løp, Bergen kommune

19. Fv410 Saltrød-øst, Saltrød, Arendal kommune

20. E6 Skatval kirke fra Levanger, Stjørdal kommune

Siste utgave

På forsiden nå