Norge

Regjeringen vil ha null døde i båtulykker

Men de vil ikke røre grensa for promille.

Hvert år dør 35 personer i ulykker med fritidsbåter. I løpet av fire år skal tallet ned til 17 døde. Den endelige planen er at ingen skal miste livet.

– Regjeringen har en visjon om null døde for ferdsel med båt. Akkurat som vi har for veiene. Det skal ikke skje ulykker til sjøs der noen dør eller blir hardt skadd. Det er vårt mål, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tirsdag fikk han Nasjonal handlings-plan mot fritidsbåt-ulykker.

Sjøfartsdirektoratet har ledet arbeidet med en felles plan. Den skal få ned antallet alvorlige ulykker med fritidsbåter. Den gjelder til 2023. Til sammen 14 etater og organisasjoner er med. Det er blant andre politiet, Hovedrednings-sentralen og flere forbund.

Flest dør fordi de mangler flytevest. Det er når det skjer en ulykke med småbåt. I snitt drukner 19 mennesker hvert år fordi de mangler utstyr for sikkerhet. Den nest største årsaken til at folk dør i ulykker med småbåter, er rus. Hvert år dør ni mennesker som følge av dette, ifølge Havari-kommisjonen.

I dag har Norge en grense på 0,8 i promille. Den gjelder dersom du skal kjøre fritidsbåt under 15 meter. Dette gjelder uansett hvor rask motor du har. For båter over denne lengden er grensen 0,2. Det er det samme som for bilkjøring.

Grensene for promille har blitt diskutert. Men arbeidsgruppa ble ikke enige. Derfor er ikke grensa for promille en del av planen.

Flere organisasjoner har bedt om at grensa endres. Men det er foreløpig ikke planen til næringsministeren.

– Fyll og båtliv hører ikke sammen. Det gjelder en promillegrense til sjøs. Men vi vet ennå ikke om det vil ha noen effekt på ulykkestallene. Det er dersom vi setter den ned. Det er mange andre tiltak vi skal gjennomføre. De mener vi vil ha god effekt, sier Røe Isaksen.

Siste utgave

På forsiden nå