Norge
Bildet viser skyggen av en forelder og et barn, hånd i hånd.

Flere barn lever i fattigdom i Norge

Planen var færre fattige i Norge. Men flere barn enn før vokser opp i fattige familier. I 2017 var det 105.538 fattige barn i Norge.

Det er tre ganger så mange barn som vokser opp i fattigdom i Norge enn i 2001. Det viser nye tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) .

I 2017 vokste 105.538 barn opp i fattigdom i Norge. Det er 10,7 prosent av alle barn her i landet. Fra 2016 til 2017 ble det flere familier som tjente mindre. Det var en økning på 0,4 prosentpoeng i barn som lever i fattige familier.

Det ble flere fattige barn i  neste alle landets fylker og i 60 prosent av kommunene i Norge, viser tallene.

I de største byene bor det flest fattige barn. Omtrent en tredel av alle barn som tjener lite, bor i Norges seks største byer.

Drammen er den bykommunen der det bor flest barn i fattige familier. Der vokser nesten to av ti barn opp i familier som tjener lite (18,6 prosent). Nest flest fattige barn bor i Oslo (17,8 prosent), i Skien og i Fredrikstad. Det skriver kanalen  NRK.

Mange av familier som tjener lite, er barnefamilier. Foreldrene har bakgrunn som innvandrere. Over halvparten av barna som vokser opp i fattigdom, har også innvandrer-bakgrunn.

Kjell Ingolf Ropstad er barne- og familieminister. Han sier til NRK at det er viktig med god integrering for å gjøre noe med dette. Samtidig er det hver kommune som har hovedansvaret.

– Mitt ønske er at alle kommunepolitikere jobber ekstra med dette i sin kommune. Det gjelder både for å få ungene inkludert og for å få foreldre som kan jobbe ut i arbeid, sier Ropstad.

Avisa Aftenposten skriver at det er tre kjennetegn for at en familie ender med å tjene lite. Det gjelder barnefamilie der foreldrene ikke har et spesielt yrke. Barnefamilier der en forelder er alene med ansvaret. Barnefamilier med foreldre som har lav utdanning. Og barnefamilier med innvandrer-bakgrunn.

Mer fra Norge

På forsiden nå