Norge
###

Slik er helsen til innvandrere

Flere sliter med psyken og flere menn røyker. Dette er noen av forskjellene på helsen til innvandrere og folk ellers i Norge.

Flyktninger sliter ikke mer med psyken enn innvandrere som kommer til Norge for å jobbe.

– Innvandrere fra Somalia og Eritrea slet for eksempel sjelden. Men mange hadde psykiske plager blant innvandrere fra Polen, sier forsker Marte Kjøllesdal ved Folkehelseinstituttet. De har laget en rapport om helsen til innvandrere i Norge.

Noen grupper av innvandrere sliter mindre med psyken enn folk ellers. Det gjelder noen afrikanske land og menn fra Sri Lanka og Vietnam.

Men ellers sliter innvandrere mer med psyken enn folk ellers.

Det gjelder særlig folk fra land i Midtøsten. Menn fra Irak og Iran har fem ganger så høy risiko for psykiske plager enn menn ellers. Kvinner fra Iran og Tyrkia hadde fire ganger så høy risiko som kvinner ellers.

Rapporten undersøkte også den fysiske helsen til innvandrere. Flere mannlige innvandrere røyker enn menn ellers. For kvinnelige innvandrere er det omvendt. Færre røyker enn blant kvinner ellers. De fleste gruppene av innvandrere drikker mindre alkohol enn folk ellers i Norge.

Det viste seg at flere innvandrere blir syke i ung alder enn folk ellers.

– Det tyder på at helsen raskere blir verre for innvandrere når de blir eldre, står det i rapporten.

Helsen er bedre for innvandrere som har bodd i Norge i kort tid.

– Det ser ut som om innvandrere kopierer livsstilen til nordmenn når de har bodd lenge i Norge. Det slår både positivt og negativt ut, sier forsker Marte Kjøllesdal.

Personer fra tolv land er med i rapporten. Personene har bodd i Norge i minst to år. Tallene er fra Statistisk sentralbyrå. De ble samlet inn i 2016.

Andre funn om helsen til innvandrere

Alkohol: En betydelig andel drikker alkohol, også blant muslimer. Noen innvandrere har oftere drukket alkohol enn andre. Det gjelder dem med høyere utdanning og inntekt.

Diabetes: Stadig flere menn får diabetes blant innvandrere. Flere menn har nå sykdommen sammenlignet med kvinner som er innvandrere.

Fysisk aktivitet: Færre innvandrere er fysisk aktive enn nordmenn ellers.

Hjerte- og karsykdom: Flere innvandrere får slike sykdommer enn folk ellers. Men det er store ulikheter mellom gruppene.

Språk: Det er en mulig sammenheng mellom helseproblemer og norskkunnskaper. Men sammenhengen er ikke særlig sterk.

Utdanning: Det er mindre tydelig sammenheng mellom helse og utdanning for innvandrere enn for folk ellers.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå