Norge

Alvorlige feil ved valget i Evenes

Valget til kommunestyre i Evenes i Nordland bør ikke godkjennes. Det mener valgstyret.

Det er funnet flere feil etter lokalvalget i Evenes i Nordland. Valgstyret mener at valget ikke bør godkjennes.

Flere av feilene er alvorlige. Det mest alvorlige er at det er funnet flere stemmesedler enn det som har stemt, ifølge NRK.

Hver velger krysses av i manntallet. Men det er færre kryss enn det er stemmesedler.

– Vi har kommet i en sterkt beklagelig situasjon. Dette tar vi på sterkeste alvor, sier Sisilja Viksund i en pressemelding. Hun er ordfører i kommunen.

Valgstyret i Evenes telte stemmene til kommunevalget om igjen. Det skjedde etter at det var funnet feil ved stemmete til fylkesvalget Nordland. Det var under opptellingen at valgstyret fant feilene.

Det er uklart hva som skjer videre. De har kontaktet både Valgdirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Mer fra Norge

På forsiden nå