Norge

Glad for at regjeringen snur om barnebriller

Barn med spesielle behov skal likevel få dekket det dyre briller koster. Norges Blindeforbund skal følge med på om det skjer.

Regjeringen foreslo faste satser for støtte til barnebriller. Det var i statsbudsjettet for 2020. Men satsene var altfor lave, sa mange. Spesielt tilpassede briller til barn koster mye mer enn satsen på 2.400 kroner. Kuttet ville gå spesielt hardt ut over svaksynte barn.

Etter alt bråket snur regjeringen. Anniken Hauglie er sosialminister. Hun foreslår å innføre en ordning med unntak. Den skal gjelde for barn med spesielle behov.

– Foreldre med barn med særskilte behov kan få dekket ekstra utgifter. Det gjelder utgifter som går ut over disse satsene. Det vil ordningen med unntak sikre. Foreldrene kan få ekstra støtte dersom de søker om det og oppfyller vilkårene. Det sier Hauglie, ifølge nyhetsbyrået NTB.

Vilkårene for å få unntak sjekkes. Så skal endringen innføres i mars.

Karsten Aak er fungerende general-sekretær i Norges Blindeforbund. Han var veldig glad da han hørte at regjeringen snur i saken.

– Regjeringen har lyttet til brukerne og bruker-organisasjonene her. Det setter jeg pris på, sier Aak til Klar Tale.

Det er veldig viktig at alle får den hjelpen de trenger, sier han.

– Jeg hadde selv behov for spesielle aktivitets-briller. Det var da jeg selv var ung og aktiv synshemmet. Det er vanskelig nok å være synshemmet i barnehage, skole og idrett. Om en i tillegg skal slite fordi en ikke får dekket kostnadene til hjelpemidlene en trenger, sier Aak.

Men Norges Blindeforbund vil fortsatt følge med på saken.

– Vi vet ikke hvordan dette skal organiseres. Alle som trenger støtte til slike briller, må få det. Vi vil følge med til vi er sikre på at det skjer, sier Aak.

Siste utgave

På forsiden nå