Norge
Bildet viser en jente med tannregulering. Mange færre barn en i dag bør få tannregulering. Det mener et utvalg.

7.800 barn kan miste støtte til regulering

Færre barn bør få tannregulering, mener et utvalg. Rundt 7.800 færre kan få støtte fra det offentlige.

Regjeringen vil at færre barn skal få støtte til tannregulering. Det varslet de i sitt forslag til statsbudsjett for neste år
Nå har et utvalg kommet med et forslag. Blant andre Den norske tannlege-forening og Norsk kjeve-ortopedisk forening er med i utvalget. De foreslår hvilke tiltander som bør få støtte eller ikke. Ifølge forslaget vil rundt 7.800 færre barn i året få støtte til regulering. Det gjelder tilstander som ikke er viktige for tannhelsa.
Hvert år får rundt 31.000 barn støtte til regulering. De får støtte fra folketrygden. 
– Dagens støtteordning oppmuntrer foreldre. Den får dem til å starte opp med unødvendig og veldig dyr tannregulering, sier helseminister Bent Høie.
I Danmark og Sverige får mange færre barn tannregulering. Høie ønsker å få antallet i Norge ned på deres nivå. 
I Danmark få rundt 25 prosent av barna regulering. I Sverige er andelen rundt 27 prosent. I Norge får hele 50 prosent tannregulering. Det viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Reglene og måten å betale for regulering på, er forskjellig i de skandinaviske landene. Det er trolig den eneste årsaken til forskjellen. Det mener Per Lüdemann. Han er med i utvalget. 
Tannregulering er en del av det offentlige systemet i Sverige og Danmark. Det er gratis. I Norge er det et eget system. Barn må til private tannleger for å få regulering. Folketrygden dekker deler av behandlingen. Resten må familiene betale selv. Tannlegene kan sette prisene slik de ønsker.
– Vi har et system der tannlegene får penger ut fra det de gjør. Det kan være en oppmuntring til å gjøre ting, sier Lüdemann til nyhetsbyrået NTB.
Støtten bør kuttes helt eller delvis. Det er til barn med mindre alvorlige feil med tannstillingen. Det foreslår utvalget. Det gjelder feil som små overbitt eller små mellomrom mellom tennene. 
– Dette er ikke sykdommer, men en del av en normal variasjon. På samme måte som ører og neser kommer i ulike størrelser, sier Lüdemann.
Utvalget vil at hvert tilfelle skal vurderes. Det er en fare for at det kan føre til større forskjeller mellom folk, skriver utvalget. Men det er forskjeller allerede i dag, skriver de. Det er vanligere at barn i familier med god råd og høy utdanning har regulering. Det er sammenlignet med andre barn. 
– Å fjerne en stønad kan alltid føre til større sosiale forskjeller. Samtidig ser vi ikke at flere barn bruker private tilbud i Sverige og Danmark, sier Lüdemann.

Mer fra Norge

På forsiden nå