Norge
###

Nav-feilen kan også gjelde dagpenger

Nav sjekker om annen trygd også gjelder. De sjekker også om de har brutt regler før 2012.

Folk reiste til utlandet mens de fikk støtte fra Nav. Det hadde de lov til, ifølge reglene i EØS-samarbeidet.

Men Nav straffet disse personene. De straffet personer som fikk tre typer støtte.

Nå sjekker Nav om annen støtte også gjelder i saken. De sjekker også om saker før 2012 er blitt feil behandlet. De nye EØS-reglene kom i 2012.

– Feilene kan gjelde alle pengeytelser. Dagpenger og uføretrygd er de to beste kandidatene. Disse kan føre til store antall saker med feil, sier Olav Lægreid til nyhetsbyrået NTB. Han er ekspert på trygderett.

Nav anmeldte omtrent 270 saker om annen støtte mellom 2012 og 2018. Det skriver NTB. Blant de 270 sakene var det folk som reiste utenlands mens de fikk dagpenger.

Det er uklart når Nav er ferdig med å sjekke andre saker og tidspunkter. Riksadvokaten har bedt dem om å skynde seg.

– Av hensyn til de berørte er det viktig med en snarlig tilbakemelding, skriver Riksadvokaten i et brev til Nav.

Nav-saken kort forklart:

– Personer som fikk trygd av Nav, ble galt straffet.

– 2.400 personer måtte betale tilbake penger til Nav.

– 100 personer ble anmeldt til politiet mellom 2012 og 2018. 48 personer ble uskyldig dømt. Enda 31 saker blir sjekket. Riksadvokaten ser på om loven er tolket feil også i disse sakene.

– Dette gjaldt folk som fikk sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) eller pleiepenger. Det er tre ulike typer støtte fra Nav. Slik støtte kalles trygd / trygdeytelser.

– Personene reiste ut av Norge. Det er ulovlig, ifølge Nav sine regler.

– Men Nav kan ikke nekte folk å reise utenlands. Nav må følge regler i EØS-avtalen som Norge har med Den europeiske union (EU).

– EØS-regler fra 2012 gjør at folk kan reise utenlands mens de får trygd.

– Kanskje viser reglene at det var lov også før 2012. Andre trygdeytelser kan også gjelde. Nav sjekker dette nå.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå