Norge

Stor interesse for saker om barnevern

Høyesterett behandler tre barneverns-saker.

Folk sto i kø utenfor Høyesterett i Oslo tirsdag. Det er stor interesse for flere saker. De handler om barnevern.

Høyesterett holder dørene åpne. Vanligvis får ikke folk følge slike saker om barnevern.

Mange er for tiden opptatt av barneverns-saker. Derfor åpner Høyesterett dørene.

Behandlingen starter tirsdag. Den varer til mandag.

EMD er kritisk til Norge.

EMD er kort for Den europeiske menneskerettighets-domstolen.

De har felt Norge i flere saker om barnevern.

EMD har vært særlig kritisk til strenge betingelser for samvær. Det gjelder når staten overtar ansvaret for barn.

Høyesteretts avgjørelser kan føre til endring. Det gjelder i både tingretten og lagmannsretten framover, særlig når det gjelder betingelser for samvær.

Høyesterett har flere regler, selv om dørene er åpne for folk.

Det er forbudt å fotografere og filme. Det samme gjelder å ta opp lyd.

– Pressen vil likevel kunne søke om tillatelse til fotografering og filming, sier Høyesterett på egne nettsider.

De kan filme og fotografere folk som er i retten på jobb.

Høyesterett behandler tre saker. Disse har allerede vært igjennom de andre domstolene.

Den ene gjelder behandlingen av en sak om adopsjon. I denne saken er foreldrene fratatt omsorgen.

Den andre saken handler om et lite barn. Myndighetene overtok omsorgen rett etter fødsel. Saken gjelder anke over lagmannsrettens dom. Den handler blant annet om samvær.

Den tredje saken gjelder også omsorg og samvær.

Høyesterett behandler sakene i storkammer. Da er det 11 dommere istedenfor fem, som er det vanlige.

Storkammer kan brukes i saker av «særlig viktighet».

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå