Norge
Bildet viser motorveien E 18.

Advarer mot høy fartsgrense og smale veier

Flere veier kan få fartsgrense på 110 kilometer i timen. Men de blir smalere enn veier med slik grense i dag.

Statens vegvesen vil si ja til smalere motorveier med fartsgrense på 110 kilometer i timen. De har utredet muligheten for å lage flere og smalere motorveier med fire felt.

Vegvesenet åpner for å bygge slike motorveier som er 20 meter eller 20,5 meter brede. Dagens grense er på 23 meters bredde.

Organisasjonen Trygg Trafikk reagerer kraftig på forslaget. De ber den nye samferdselsministeren om å droppe planen.

– Fart er og alltid har vært den største og viktigste årsaken til de alvorligste trafikkulykkene. Det vet vi. Vi må få kontroll på farten på norske veier, sier Jan Johansen. Han er direktør i Trygg Trafikk.

Knut Arild Hareide fra Kristelig Folkeparti er samferdselsminister nå. Den forrige var fra Fremskrittspartiet. Det var de som ba Vegvesenet om utredningen.

Statens vegvesen skriver i utredningen at flere motorveier med høyere fartsgrense vil gi flere ulykker.

Hareide svarer via sin presseavdeling. Han sier at det jobbes med saken. Det er for tidlig å si når det vil være klart.

Mer fra Norge

På forsiden nå