Norge
Bildet viser ungdommer som streiket for klimaet foran Stortinget i Oslo. Skolestreik gir ikke gyldig fravær, ifølge kunnskapsministeren.

Klimastreik gir ikke gyldig fravær

Kunnskapsministeren sier at skolestreik for klimaet ikke gir gyldig fravær.

Å delta i skolestreik for klimaet er vanligvis ikke gyldig fravær. Det sier kunnskapsminister Trine Skei Grande. Det er i et svar til stortings-representant Roy Steffensen fra Fremskrittspartiet (Frp). Han ville ha svar på om klimastreik gir gyldig fravær eller ikke.

Han viser til at det er varslet en ny klimastreik fredag 24. april.

Politisk arbeid kan gi gyldig fravær i videregående skole, skriver kunnskapsministeren i svaret sitt. Men ordet arbeid betyr at det må mer til enn å delta i en streik, skriver hun.

Grande vil likevel ikke fraråde elever å streike. Hun mener at å redde jorda er en god grunn til å droppe skolen en dag. Det er dersom en ikke har for mye fravær.

Steffensen er uenig.

– Å skulke redder ikke klimaet. Tvert imot. Skal vi forme et bedre samfunn, så trenger vi at morgendagens ingeniører, biologer og fysikere er bedre enn de vi har i dag. Da er skolen rett sted å være, sier han.

Mer fra Norge

På forsiden nå