Norge
Bildet viser folk som demonstrerer mot rivingen av Y-blokka. Den er synlig i bakgrunnen.

Protesterte mot riving av Y-blokka

Motstanderne av rivingen gir seg ikke. De protesterer fortsatt mot rivingen av Y-blokka i regjerings-kvartalet.

Aksjonister samlet seg ved regjerings-kvartalet på onsdag. De kom fra støttegruppa for bevaring av Y-blokka. De vil at blokka skal bevares. Det skriver nyhetsbyrået NTB. Det er kort siden regjeringen ga klarsignal for å rive bygningen.

Det er Statsbygg som har ansvar for rivingen. De sier kunstverkene «Fiskerne» og «Måken» skal tas vare på. De er laget av Pablo Picasso og Carl Nesjar. Kunstverkene er del av bygningen i dag. Men aksjonistene tror ikke kunsten vil bli tatt godt vare på.

– Verkene mister sin mening og verdi ved å fjernes fra bygningen. Ingen kan garantere at kunsten overlever. Det er usikkert om de vil tåle riving eller lagring. Det sier de som vil bevare Y-blokka. De vil saksøke også staten for rivingen.

Mer fra Norge

På forsiden nå