Norge
Bildet viser kong Harald som holdt tale. Det var da 75-årsdagen for frigjøringen ble markert på Akershus festning i Oslo.

Kongen deltok i annerledes feiring av freden

Vi har mindre frihet som følge av korona-viruset. Likevel har vi uendelig mye å feire, sa kong Harald på 75-årsdagen for frigjørigen.

Kong Harald var en åtte år gammel prins. Det var da Norge igjen ble et fritt land 8. mai 1945.

Frigjøringen var en av de gladeste dagene i Norges historie. Det sa kong Harald da han holdt tale ved Nasjonal-monumentet fredag. Det er på dagen 75 år etter.

– I dag skulle vi feire dette stort sammen, over hele landet. I stedet har vi fått friheten vår innskrenket. Vi kan ikke markere dagen på akkurat den måten vi hadde ønsket, sa kongen.

– Allikevel har vi uendelig mye å feire og være takknemlige for i dag, sa han.

Det skulle egentlig være en større feiring av 75-årsdagen for frigjøringen.

Men korona-viruset tvang myndighetene til å arrangere en mindre feiring. Markeringen ble uten gjester og publikum.

De gamle veteranene fra andre verdenskrig var ikke til stede. De er i gruppen med ekstra risiko for covid-19. Det er sykdommen korona-viruset gir. Det ble heller ikke delt ut medaljer.

– I år blir det dessverre annerledes på grunn av korona-pandemien. Vi vil i stedet feire sammen til neste år, sier Frank Bakke-Jensen. Han er forsvarsminister.

I dag har vi fred, frihet, demokrati, maktfordeling og tillit i Norge. Det sa kong Harald i sin tale.

– Mye av dette manglet hos oss under krigsårene. Og alt dette er fremdeles en fjern drøm for en stor del av verdens befolkning den dag i dag. Derfor har vi god grunn til å gjenkalle jubelbruset fra maidagene 1945, sa kongen.

Han minnet også om hvor viktig det er at vi bygger opp hverandre.

– Nok en gang har vi blitt minnet om hvor avhengig vi er av våre små og store fellesskap. Vi skal hente ut det beste i hverandre. Så hver og én kan få bidra på sin måte til å styrke landet vårt for fremtiden, sa han.

Mer fra Norge

På forsiden nå