Norge
Bildet viser finansminister Jan Tore Sanner som snakker med oljeminister Tina Bru.

Dette vil de bruke penger på nå

Veldig mye har forandret seg siden i fjor. Finansministeren legger fram revidert nasjonal-budsjett i en helt uvanlig tid.

Det skjer i mai hvert år. Finansministeren legger fram revidert nasjonal-budsjett. Det er regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet. Dette budsjettet ble vedtatt før jul i fjor.

Og mye har skjedd i norsk økonomi siden den gang.

Korona-viruset har stoppet det meste. Lavere pris på olje har også påvirket økonomien. Samtidig sliter andre land med sine økonomier.

Nå er tiden kommet. I dag (tirsdag) legger regjeringen fram forslag til endring i budsjettet. Du kan følge med på regjeringens nettside her.

Nyhetsbyrået NTB har laget en oversikt. Her er noe av det som er avslørt hittil:

Regjeringen har allerede brukt 140 milliarder kroner på økonomiske tiltak. Det er på grunn av korona-krisen. De har også brukt 100 milliarder kroner på låne-garantier.

Samtidig taper staten penger. Vi betaler mindre i skatt når mange står uten jobb. Staten må i stedet hjelpe folk med penger. Statens utgifter er blitt større. Inntektene er mindre.

Oljenæringen får sin egen krisepakke med hjelp. Den legges fram tirsdag.

Selskaper som selger pakkereiser, får også hjelp. De må komme seg gjennom krisen. Slik kan også kundene få igjen penger.

Kollektiv-trafikken får 2,5 milliarder kroner. Den ene milliarden var vedtatt fra før.

Kultur, idrett og frivillighet får mer krisehjelp. Hjelpen utvides fra 1 til 1,6 milliarder kroner. Den gjelder fra 12. mars til 15. juni.

Arbeids- og velferdsetaten Nav får 700 millioner kroner ekstra. Årsaken er korona.

Utdanning får 500 millioner kroner. Det betyr 4.000 nye studie-plasser og 1.000 nye plasser ved fagskoler.

Regjeringen foreslår 500 millioner ekstra til bostøtte gjennom Husbanken.

400 millioner skal brukes på sårbare barn og unge. De er rammet av tiltakene mot korona-smitte.

Mediene i Norge får 300 millioner i krisehjelp. Også disse har merket korona-krisen godt.

180 millioner skal brukes til å hjelpe fattige land med gjeld.

Skolen skal satse digitalt. Det får de 140 millioner til. Blant annet for å styrke undervisning i hjemmet.

102 millioner gis til Verdens-bankens utviklingsfond for de fattigste landene.

Skogbruket får en pakke på 50 millioner.

14 millioner brukes på Arbeids-tilsynet. Petroleums-tilsynet får 1 million. De skal følge opp nye regler for innleie av arbeidskraft.

Stiftelsen Gestapomuseets forening får økt sin støtte fra 1 til 2 millioner.

Domstolene får 35 millioner kroner til digitalisering. Det lover justisminister Monica Mæland, ifølge kanalen TV 2.

Straffesaker og rettsmøter ble utsatt på grunn av korona. Noe som førte til at allerede lange køer ble lengre.

– Vi er veldig bekymret for disse voksende køene, sier justisministeren.

Stortinget behandler det reviderte nasjonal-budsjettet. Det skjer i neste måned.

Mer fra Norge

På forsiden nå