Norge

Vil la folk være permittert lenger

Over 400.000 personer er uten jobb nå. For de fleste er årsaken korona. Mange av de er permittert. Nå vil regjeringen la folk være det lenger før de får mindre penger.

Regjeringen sier de vil at folk skal kunne være permittert lenger. I dag kan folk være permittert i 26 uker, fordelt på 18 måneder. Nå vil regjeringen at folk kan være permittert lenger. Da får de mer penger enn hvis de hadde fått dagpenger. De vil at den skal vare ut oktober. De vil også utvide perioden folk kan få arbeidsavklaringspenger med like mye.

Les mer: LO vil doble permitterings-perioden

– Det å få veldig mange tilbake på jobb har lite for seg nå. Vi trenger også mer tid til å tenke over hva vi skal gjøre på lengre sikt. Vi vet lite om hvordan arbeidsmarkedet ser ut i høst. Vi vet også lite om hvordan norsk økonomi vil være i høst, sier Torbjørn Røe Isaksen til NRK. Han er arbeids- og sosialminister.

Så langt i år er det kommet inn totalt 472.800 søknader om dagpenger. I hele fjor kom det inn 160.500. Arbeidstaker-organisasjonen Parat er glade for at regjeringen nå vil utvide ordningen.

Les også: Mange flere innvandrere er uten jobb

– Korona-krisen har ført til at mange nå er permittert. Uten en slik utvidelse som vi nå får ville mange av disse blitt sagt opp. Nå håper vi samfunnet sakte kommer tilbake til et normalt nivå. Vi håper at denne utvidelsen gjør at mange kan komme tilbake på jobb utover sommeren og høsten, sier Unn Kristin Olsen. Hun er leder i Parat.

Les videre: Permitterte kan straffes hvis de jobber

Siste utgave

På forsiden nå