Norge
Bildet viser statsminister Erna Solberg.

Slik vil de hjelpe Norge med mer penger

Korona-krisen er ikke slutt. Regjeringen sier hva de vil gjøre videre.

Norge får mer økonomisk krisehjelp. Regjeringen la fram forslag til ny pakke fredag. Det er den tredje krise-pakken. Den skal nå gjennom Stortinget. Regjeringen møter allerede motstand. Pakken er for dårlig, mener flere partier.

Korona-viruset har ødelagt mye for norsk økonomi. Mange av oss har måttet slutte å jobbe. Men færre er arbeidsledige nå enn i april. Norge har likevel et høyt antall arbeidsledige.

– Vi løser ikke alle utfordringene med tiltakene i dag, sa statsminister Erna Solberg på en presse-konferanse.

Men hun mener likevel at det er skritt på veien ut av krisen. De ønsker nå å ruste Norge for framtiden.

De bruker til sammen 27 nye milliarder kroner. Noe av dette går til å gjøre landet mer miljøvennlig eller «grønt». Regjeringen vil bruke 3,6 milliarder kroner på grønn omstilling. Dette gjøres over tre år.

Næringslivet skal fornye seg. Det kan for eksempel søkes om penger til miljøvennlige prosjekter.

Regjeringen vil også bruke penger på dette:

Bedrifter kan få lønns-støtte. Det gjelder dem som tar permitterte ansatte tilbake. Regjeringen vil gi dem penger per ansatt. Hensikten er at folk raskere skal få begynne å jobbe igjen. Ordningen gjelder også organisasjoner og stiftelser.

Regjeringen vil bruke penger på mer aktivitet i bygge-bransjen. Dette vil de bruke 4 milliarder kroner på.

De lover også hjelp til reiseliv og sesong-bedrifter.

Fra 1. september vil regjeringen endre regler om permitteringer. Da må bedriftene betale mer, ifølge forslaget. De må betale lønn i ti dager istedenfor to. Det gjelder etter at en person må slutte å jobbe.

Regjeringen forslår også endringer for omsorgs-penger. Disse gjør at foreldre får lønn når de må være hjemme med sykt barn. Det gjelder et bestemt antall dager per år.

Alle foreldre skal få ny helårs-kvote etter 1. juli, foreslår regjeringen. Det vil si ti dager for de fleste – resten av året.

Arbeidsgiver skal igjen betale for inntil ti dager i løpet av året.

Regjeringen foreslår å bruke mer penger på utdanning. De ønsker å bruke mer penger på inkludering og integrering. Det gjelder for eksempel opplæring i norsk språk.

På regjeringens nettside finner du alle tiltakene de vil gjennomføre.

Les også: Mer penger til idrett, frivillighet og kultur

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå