Norge

Ber kommunene gjøre seg klare til å hjelpe barn og unge

Mange barn og unge har fått det verre.

Kommunene i Norge har fått et brev. Regjeringen ber dem gjøre seg klare. Det gjelder for arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangs-ekteskap og kjønns-lemlestelse.

Norge har gjort flere ting for å hindre korona-smitte. Mye har vært stengt. Tiltakene har gjort at noen barn og unge har fått det verre. De lever med negativ sosial kontroll og vold i familien.

Det sier Guri Melby i en pressemelding. Hun er kunnskaps- og integrerings-minister fra partiet Venstre.

Regjeringen sier at alle foreldre har myndighet til å bestemme over sine barn. Men grensen går ved negativ sosial kontroll og vold.

– Det forebyggende arbeidet er særlig viktig for å hjelpe ungdom i en svært vanskelig situasjon, sier Ida Lindtveit Røse. Hun er barne- og familieminister og fra Kristelig Folkeparti.

Det er viktig å gi korrekt informasjon. Det er også avgjørende å hjelpe før problemene blir verre, sier hun.

– Det er derfor viktig at alle som er bekymret for en ungdom, melder fra til barnevernet, sier Røse.

Færre har varslet barnevernet denne våren. Røse er redd for at en del barn og unge ikke får hjelpen de trenger.

– Kommunene må også være forberedt. Det kan komme flere saker når samfunnet gradvis åpner opp, sier hun.

Det er derfor viktig at de er klare.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå