Norge
Bildet viser vindmøller i Guleslettene vindpark i Vestland. Nå skal naboer få mer å si i saker om vindkraft.

Vil ta mer hensyn til naboer i saker om vindkraft

Hva naboene mener skal bli viktigere i saker om vindkraft. Det sier regjeringen.

Naboene til nye prosjekter med vindkraft skal få mer å si. Regjeringen vil ta større hensyn til hva de mener i saker som vindkraft. Det står i en stortings-melding.

Myndighetene vil blant annet ha lengre avstand mellom vindmøller og bygninger rundt. Avstanden skal være fire ganger høyden på turbinen. Eller minst 800 meter.

Dessuten skal støy sjekkes grundig.

I Gjesdal kommune i Rogaland sa de først ja til vindkraft. Så angret kommunens politkere. Her kan du lese saken.

I fjor høst kom Norges vassdrags- og energi-direktorat med et forslag. De ville ha en nasjonal plan for vindkraft på land. Forslaget ble stoppet. Det er grunnen til at regjeringen kommer med denne stortings-meldingen.

Vindkraft gir fornybar energi. Det lager ikke utslipp av farlige klimagasser. Men det trengs store områder til vindmøllene og anleggsveier. Det går ofte ut over naturen.

Sveinung Rotevatn er klima- og miljøminister. Han sier det er viktig med en balanse. Det er mellom tilgang på fornybar kraft og hensyn til miljøet.

– Det er viktig for både klima og naturmangfold at vi tar vare på øko-systemene våre. Derfor endrer og strammer vi nå inn konsesjons-behandlingen for vindkraft på land. Vi legger større vekt på natur, landskap, friluftsliv og kulturmiljø, sier Rotevatn i en pressemelding.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå