Norge

Troms og Finnmark vil skille seg

Fylket Troms og Finnmark ber om å bli delt. De har vært sammen i et halvt år.

Troms og Finnmark er ett fylke. De var to fylker fram til 2020.

Nå sender Troms og Finnmark fylkeskommune søknad om å splitte fylket i to.

– Det har vært en krevende prosess for alle regionene å finne sin form, sier Nikolai Astrup til kanalen NRK.

Han er kommunalminister fra partiet Høyre.

Norges-kartet ble endret 1. januar. Vi fikk færre fylker.

– Jeg synes innbyggerne fortjener at man nå får ro til å levere gode tjenester, sier Astrup.

Motstanden mot sammenslåing har vært og er stor. Det gjelder både i Troms og Finnmark.

Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti (SV) har flertall i fylkestinget.

De lovet å oppheve sammenslåingen.

– Vår plikt er å stå for politikken vi har lagt til grunn. Ellers vil vi jo rett og slett lure velgerne. Det er ingen tjent med at vi gjør, sier Bjørn Inge Mo. Han er fra Ap fra Kåfjord i tidligere Troms fylke.

Politiker Kirsti Bergstø er fra SV.

– Det er gode grunner til at Troms og Finnmark skal ha et godt samarbeid. Men det er forskjell på å være gode naboer og en enhet slått sammen med tvang, sier hun.

Mer fra Norge

På forsiden nå