Norge

Innvandrer-mødre jobber mer når også mannen jobber

Sju av ti innvandrer-mødre jobbet, tok utdanning eller var på tiltak i 2018. Det viser ny analyse.

Færre innvandrere er i arbeid. Det er sammenlignet med resten av folk i Norge.

Særlig innvandrer-kvinner blir stående utenfor.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget en ny analyse. Den handler om innvandrer-mødre og jobb.

Sju av ti innvandrer-mødre var i arbeid, utdanning eller på tiltak (opplæring). Tallene er fra 2018. Det er 5 prosent-poeng mer enn i 2015.

Noen grupper er sjeldnere i jobb enn andre. Det gjelder folk med bakgrunn som flyktninger. Eller de med små barn. Kort tid i Norge har mye å si.

Mannens situasjon har også noe å bety, ifølge analysen. Innvandrer-mødre jobber mer når også mannen jobber. I noen familier er mannen uten jobb. Han må ha økonomisk hjelp fra staten. I slike situasjoner tar også kvinnen oftere imot hjelp.

Denne analysen handler om kvinner mellom 20 og 54 år. De har barn under 18 år som bor hjemme.

SSB sammenligner dem med mødre i resten av befolkningen. Innvandrer-mødre er mindre i arbeid, viser analysen.

I 2018 var 63 prosent i denne gruppen i arbeid. Mødre som ble født i Norge, er oftere i arbeid. De har foreldre fra andre land.

Tallene er nesten uendret siden 2008.

Har du lyst å lese mer om arbeidsliv? Klar Tale har skrevet flere saker om innvandrere og arbeidsliv. Her kan du lese noen av dem:

Innvandrer-kvinner fikk viktig oppdrag

Halvparten av flyktningene i jobb

Vil hjelpe flyktninger å få jobb

Hvem trenger Halan?

Skriftlig norskprøve stopper Meetii

Siste utgave

På forsiden nå