Norge

Veldig mange er fornøyd med jobben sin

Ni av ti sier de er fornøyd med jobben de har. Det er like mange som da Statistisk sentralbyrå (SSB) begynte å måle dette i 1989.

Det er bønder, fiskere og leger som er mest fornøyd med jobben sin. Det er også de eldste som er mest fornøyd. Det viser tallene fra Levekårs-undersøkelsen om arbeidsmiljø i 2019. 92 prosent i alderen 45 til 66 år er fornøyd med jobben. I alderen 18 til 24 år svarer 85 prosent det samme. 86 prosent av de mellom 25 og 44 år sier de er fornøyd.

Les også: Innvandrer-mødre jobber mer når også mannen jobber

Blant dem med lavest jobbtilfredshet er folk som jobber med renhold, salg og kundeservice og ufaglærte hjelpe-arbeidere. Men de fleste trives også i disse yrkene. 8 av 10 sier de er fornøyd med jobben sin.

– Det virker som det er viktig for folk å ha mulighet til å utvikle ferdighetene sine. Mange av de som er mest motivert sier de har gode muligheter til å bruke utdanningen sin. De blir motivert og engasjert i arbeidet sitt da. Dette er mange av de samme yrkesgruppene som trives best med jobben, sier Mari Lande With. Hun er seniorrådgiver i SSB.

Les også: Det kan bli vanskelig å få jobb fremover

Selv om de fleste trives på jobb, er det mange som har ulike typer problemer med arbeidsmiljøet sitt.

– Tunge løft og andre fysiske belastninger er utbredt i yrker som folk trives i. Det gjelder både fiskere og bønder. Men det er også vanlig i yrker hvor det er færre som er fornøyd. Som sykepleiere, renholdere og byggearbeidere. De som har en fysisk tung jobb, er også de som har mest sykefravær som skyldes jobben, sier hun.

Les også: Slik har korona endret arbeidslivet

Lærere, sykepleiere, politi og andre som jobber med sikkerhet er særlig utsatt for psykososiale problemer med jobben. Det er både i møte med pasienter, klienter og elever. Det skjer også i møte med kolleger og ledere.

Andre sier at jobben har effekt på privatlivet. Det sier 25 prosent av ledere, bønder og folk som jobber i medisinske yrker. Krav på jobben forstyrrer livet i hjemmet og med familien. Det er 10 prosent mer enn blant alle i jobb. 15 prosent av alle sier jobben påvirker privatlivet.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå