Norge

Ber folk slippe ungdommen inn på bussen først

Har du en jobb som ikke er kritisk for samfunnet? Da bør du slippe skoleelever først inn på buss og trikk. De voksne bør ta neste, sier FHI.

Folkehelse-instituttet (FHI) ber voksne la skoleelever slippe først inn på buss og trikk. Blir det fullt, må de voksne ta neste. Det gjelder dem som ikke har en jobb som er kritisk for samfunnet.

– Dersom du skal gå på en buss som er i ferd med å bli full. Og du ikke har arbeid i kritiske funksjoner i samfunnet. Da oppfordrer vi deg til å la skoleelever få gå på i stedet for deg selv, sier Margrethe Greve-Isdahl ved FHI.

Blir det fullt, ber de voksne om ikke å gå på. Men heller vente på neste avgang. Eller finne annen transport. Hjemmekontor er fortsatt anbefalt for dem som kan. Årsaken er at det da blir bedre plass i kollektiv-transporten, særlig i rushtida.

Siste utgave

På forsiden nå