Norge
Bildet viser flere boligblokker i Oslo. Utleiere har et ansvar, mener fagdirektør i Likestillings- og diskriminerings-ombudet. De må gi alle like muligheter til å komme på visning, sier hun.

– Utleiere må gi alle lik mulighet til å komme på visning

Utleiere kan velge og vrake blant mange leietakere. De må sørge for at de gir alle lik mulighet til å komme på visning, sier diskriminerings-ombudet.

De har tatt kontakt med over 100 utleiere til sammen. – Beklager, boligen er utleid, er som regel svaret. Hvis de får svar i det hele tatt.

Slik er historiene til tre personer Klar Tale har snakket med. De sliter med å få leid bolig. Årsaken er at de har utenlandsk navn eller snakker et annet språk enn norsk, forteller de.

Gustavo Ariel Guajardo sliter med å finne bolig til leie i Tromsø. Han sendte melding til samme utleier under to forskjellige navn: Sitt eget og et falskt, norsk navn. Til Guajardo sa utleier at rommet var utleid. Dagen etter fikk profilen med norsk navn tilbud om å komme på visning.

Dmytro Titov fra Ukraina fikk beskjed at det ikke var noen vits i at han så på en leilighet. Årsaken var at han ikke snakket norsk, ifølge utleieren.

Småbarns-moren «Mina» fikk ikke leie leilighet. Ikke før tilbudet kom fra en utleier med samme bakgrunn som henne. Hun mener det er lettere å få jobb enn leilighet for en innvandrer i Norge.

Disse eksemplene bekrefter at folk blir diskriminert når de skal leie bolig i Norge. Det sier Mariette Lobo. Hun er fagdirektør ved Likestillings- og diskriminerings-ombudet (LDO).

– Det ser vi også på henvendelser til ombudet. Vi gir veiledning om rettigheter og hva folk kan gjøre. Vi ønsker at flere som opplever slik diskriminering, tar kontakt med oss, skriver hun i en e-post til Klar Tale.

Det er ikke lov å ta hensyn til ting som bakgrunn, hudfarge, språk eller religion. Det er når en bolig eller et rom skal leies ut. Det står i Husleieloven. Likevel skjer det.

Utleiere som velger bort mulige leietakere bare på grunn av deres navn, gjør det som følge av fordommer. De vurderer ikke hver person på en saklig måte, mener Lobo.

– Når ikke bare én, men flere utleiere handler slik, blir noen grupper systematisk silt ut, sier hun.

Det har alvorlige følger. Det gjelder de som gang på gang nektes tilgang til bolig. Det kan presse folk ut i et ulovlig boligmarked. Der folk betaler mer enn den offisielle prisen for å få et sted å bo, advarer Lobo.

– For noen vil mangel på bolig være særlig kritisk. Blant annet for barnefamilier, sier hun.

I Norge eier nesten 80 prosent boligen sin. Men bare halvparten av innvandrerne eier boligen de bor i. Det viser at utleierne har en viktig rolle, sier hun.

– Utleierne må sørge for at de gir alle lik mulighet til å komme på visning. Og for å bli vurdert som leietaker. Uavhengig av deres navn, hudfarge eller andre kjennetegn som ikke har saklig betydning for leieforholdet, sier fagdirektøren.

Verdens-organisasjonen FN har en egen komité for rase-diskriminering. De mener at Norge må gjøre noe for å hindre diskriminering på bolig-markedet. Det har de sagt i flere år. Det minner Lobo om.

– Både når det gjelder personer med innvandrer-bakgrunn, og rom og romani som også er utsatt for slik diskriminering, sier hun.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå