Norge

Forurensning gjør at folk dør tidligere

13 prosent av de som dør i Europa, gjør det for tidlig. Det skyldes forurensning av miljø.

Kampen mot forurensning er en nøkkel for å fremme helse og velvære i Europa. Det sier EUs miljøbyrå (EEA) i en ny rapport. Det gjelder spesielt sårbare grupper som barn, eldre og fattige.

Rapporten baserer seg på tall fra Verdens helse-organisasjon i 2012. Den slår fast at forurensning av luft er det miljø-problemet som i størst grad bidrar til å gjøre folk syke.

Luft-forurensning knyttes til problemer med lunge- og hjerte. Rundt 400.000 i Europa dør for tidlig grunn av dette hvert år.

Støy-forurensning knyttes også til mange problemer med helse. For eksempel hjerte-sykdom. Dette trekkes fram som dødsårsak nummer to. Støy har skyld i 12.000 for tidlige dødsfall i året. Transport er den største årsaken til støy.

Rapporten viser store forskjeller mellom landene når det gjelder miljø og forventet levetid.

Bosnia-Hercegovina har den høyeste andelen døde som knyttes til miljøet. Her ligger dette tallet 27 prosent. Det tre ganger så stor andel som i Norge og Island.

Dårlig stilte nabolag og områder i urbane sentre i Europa, sliter mer med helse-problemer enn andre, ifølge rapporten.

– Det trengs kraftige handlinger for å beskytte de svakeste i samfunnet vårt. Fattigdom ofte går hånd i hånd med å leve i dårlige miljø-omgivelser. Det gir dårlig helse, sier EEA-sjef Hans Bruyninckx.

Klima-endringene trekkes også fram som dårlig for helsa. Det blir mer ekstreme hetebølger, ekstremkulde og oversvømmelser med endringer i klima. Smittsomme sykdommer blir også et større problem. Deler av Nord-Europa er for eksempel blitt hardere rammet av flått-sykdommer de siste årene.

Viktigheten av parker og grønt-områder trekkes fram i rapporten, spesielt for sårbare og fattige grupper. Grønt-områder gir rom til fysisk aktivitet, avslapning, sosialt samvær og kaldere vær under varmebølger.

Rapporten slår også fast at det trengs mer kunnskap om for eksempel inneklima.

– Vi tilbringer 90 prosent av tiden vår innendørs, sier hovedforfatter av rapporten, Catherine Ganzleben.

Siste utgave

På forsiden nå