Norge

Ni av ti som døde med korona, hadde kronisk sykdom

Nesten alle pasienter som døde etter å ha blitt smittet av korona-viruset, hadde en kronisk sykdom ved siden av.

Det er Folkehelse-instituttet (FHI) som har gått gjennom tallene. De har undersøkt dødsfall de tre første månedene av pandemien. Tallene er foreløpige og kan endre seg.

Fra mars til mai ble det meldt om 236 døde med korona-viruset i Norge. 215 av dem hadde kronisk sykdom i tillegg. Det vil si ni av ti pasienter. En like stor andel var over 70 år. Hardest rammet er de som var i 80-årene.

– Når det gjelder disse 215 døde, så var covid-19 den største grunnen til dødsfallet. Vi kan ikke si noe om hvor mye andre døds-årsaker har bidratt. Det sier overlege Marianne Sørlie Strøm. Hun jobber i Dødsårsaks-registeret ved FHI.

De aller fleste døde på en helse-instutisjon. De største fylkene – Oslo, Viken og Vestland – hadde flest dødsfall.

Over halvparten av dem som døde med covid-19, hadde hjerte- og karsykdom. Litt mer enn hver tredje hadde kronisk lungesykdom. Hver fjerde hadde demens. Mange av de døde hadde mer enn én kronisk sykdom ved siden av.

I bare 26 tilfeller er det ikke meldt om noen kronisk sykdom ved siden av.

32 av de døde var under 70 år. Også mange av disse pasientene hadde kronisk sykdom ved siden av.

Samtidig vier tallene at færre har dødd av hjerte-sykdom og lunge-sykdom under pandemien. Det er også færre som har tatt selvmord. FHI mener dette kan henge sammen med tilakene for smittevern under pandemien.

Mer fra Norge

På forsiden nå