Norge

Høie takker folk flest

– Folk flest gir ikke blaffen. Folk flest tar ansvar, sier Bent Høie. Han takker folk flest.

Helseminister Bent Høie takker folk flest for jobben som er gjort til nå.

Norge er et annerledes land. Vi har mindre smitte enn de fleste. Vi får kontroll på lokale utbrudd når de kommer og så fort det er mulig å få til. Det har fungert til nå. Innbyggere har tatt jobben med å få kontroll. De har tatt ansvar slik at vi kunne åpne igjen, sier han.

Han mener det er gjort en god jobb i alle kommunene som har fått kontroll på smitten igjen. Høie sa også at det var mange som skulle være fornøyde med sin egen innsats.

– Hver gang det er mer lokal smitte, ser vi at folk flest gjør en ekstra innsats. Folk flest tar ansvar. Det gjør at vi har klart å holde smitten lav, og samfunnet åpent. Hvis et lokalt utbrudd kommer ut av kontroll, kan hele landet bli rammet. Det er takket være folk flest at vi har kontroll, sier Høie.

– Vi ser at det blir mer smitte i verden. Vi ser bilder som ligner det vi så i vår. I Norge er det lite smitte, men det er mer også her. Vi vil fortsette åpningen av samfunnet. Men det må skje på en trygg måte. Vi ser flere land må stenge igjen. De må ha strenge regler for å stoppe på ny. Tiltakene gjør også at livet stopper opp, og drømmer blir knust, sier han.

Han sier om at det er viktig at folk har tillit til andre folk og til myndighetene. Han sammenlignet med andre land hvor folk har demonstrert mot myndighetene. I flere land sier folk at de er lei av tiltak. Høie advarte om at det kan gjøre det vanskeligere å få stoppet korona.

– Vi har tillit til hverandre i Norge. Folk har tillit til myndighetene. Det må vi ha i en lang tid framover. Da må folk ha tillit til og forstå hvorfor vi har de tiltakene vi har. Tillit kan komme oss til å hjelpe oss med å komme i mål, sier Høie. Han forklarte at de vil fortsette åpningen av Norge, når det er trygt.

Høie sier det kan være en mulighet å fjerne noen av de nasjonale reglene. Men da må det være lignende regler i områder der det er mye smitte.

Bjørn Guldvog er helsedirektør. Han er enig med Høie i at folk flest er det viktigste for å stoppe smitten.

– Folk flest er det viktigste forsvaret vi har. Det at vi har tillit til hverandre er viktig for at vi skal klare dette. Vi ser at stadig flere unge følger rådene. Men vi ser også at flest unge blir smittet. Vi ser også at mange blir smittet hjemme og private fester. Vi ber om at alle husker på reglene for smittevern, sier han.

Han sier at 9 av 10 sier de vil følge rådene og reglene. Men mange sier det er vanskelig å forstå reglene.

– Vi skal nå prøve å gjøre det tydeligere. Det gjør vi for unge voksne, minoritetsgrupper og sårbare grupper i arbeidslivet, sier Guldvog.

Line Vold er avdelings-direktør i Folkehelse-instituttet (FHI). Hun sier alle er usikre på hva slags følger tiltak får på folks helse. Det er det forsket for lite på.

– Vi er alle bekymret for at folk blir trøtte av tiltak. Nå er strategien at vi skal ha tiltak som hjelper, der smitten skjer. Da kan vi fjerne tiltak steder med mindre smitte, sier Vold.

Hun sier det er få som trenger hjelp på sykehus nå, men at det også blir flere. Hun sier det ikke har vært flere siden slutten av april. Samtidig har det såkalte R-tallet blitt større. I forrige uke var det 0,88. Nå er det 1,26. Det har heller ikke vært høyere siden i vår.

Tallet viser hvor mange en smittet person kan spre smitten til. Er tallet over 1, vil en syk person smitte mer enn én annen. Da blir det flere smittede i samfunnet.

Men det er få smittede i Norge. Det gjør at tallet kan bli påvirket av lokale utbrudd, sier Guldvog.

Neste uke er det høstferie for mange barn. Guldvog sier det bare er å glede seg for de som starter den nå.

– Høstferien er ikke i fare. Reis på fjellet eller hytta med god samvittighet. Det er god plass utendørs i Norge, også i nærheten av der folk bor. Men hold dere til så få nærkontakter som mulig. Hold en meters avstand. Ikke reis noe sted hvis du er syk. Test deg hvis du får luftveis-sykdom, er rådet fra ham.

Siste utgave

På forsiden nå