Norge
Bærum  20151203.
Illustrasjonsbilder av en far som er hjemme med sine tre barn. Pappapermisjon. Pappaperm. På vei til barnehagen.
Foto: Heiko Junge / NTB
NB! MODELLKLARERT

Dette betyr budsjettet for deg

Litt lavere skatt, mer barnetrygd og billigere lettbrus. Her er grepene i stats-budsjettet som påvirker lommeboka di.

Regjeringen la onsdag fram sitt forslag til statsbudsjett. De foreslår blant annet mindre inntekts-skatt for alle som tjener penger. Men det er de som tjener mest, som får de største kuttene.

Folk med en inntekt på 300.000 - 400.000 kroner i året, får et skattekutt på 300 kroner. Mens folk med en inntekt på 500.000-600.000 får et kutt på 500 kroner.

Tjener du over 1 million kroner i året, får du i snitt et skatte-kutt på 3.400 kroner neste år. Det er ifølge budsjett-forslaget.

Barne-familier får litt mer støtte gjennom barnetrygden. Økningen er på 300 kroner i måneden. Det gjelder de som har barn opptil seks år. Årlig blir dette 3.600 mer å rutte med. Endringen skjer 1. september 2021.

Det blir også gunstigere for unge å spare til bolig. Det maksimale årlige spare-beløpet i BSU-ordningen økes fra 25.000 kroner til 27.500 kroner.

Budsjettet inneholder også en gladnyhet til de som drikker lettbrus. Regjeringen foreslår å senke avgifter på sukkerfri brus med 30 prosent.

– For dem som har et høyt forbruk vil de jo spare noe. 1,5 liter lettbrus koster rundt 32 kroner i butikken i dag. Det vil bli 2–3 kroner billigere. Det sier forbruker-økonom Silje Sandmæl til NTB.

Les også: Slik vil de bruke pengene neste år

Andre endringer:

* Flere elever kan få billigere plass i skole- og fritids-ordningen (SFO). Tanken er at ingen familier skal bruke mer enn 6 prosent av inntekten på en plass i SFO. Nå gjelder dette elever i 1. og 2. klasse. Neste år skal det også gjelde for 3. og 4. klasse i tillegg.

* Flere barn og unge kan få penger til å drive med aktiviteter på fritiden. Pengene skal dekke prisen for å delta på ulike aktiviteter. Regjeringen vil bruke 120 millioner på et slik prøve-prosjekt.

* Dersom du har en gavmild arbeidsgiver, finnes det også en god nyhet. Regjeringen foreslår nemlig å øke beløps-grensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver fra 2.000 kroner til 5.000 kroner.

* Frikortgrensen, altså hvor mye du kan jobbe uten å skatte. Grensen økes fra 55.000 til 60.000 kroner.

* Regjeringen vil ha en ordning for frikort for helsetjenester. I dag er det to grenser for egenandel. Det er hvor mye folk må betale selv i løpet av et år. Fra nyttår blir det bare en grense. Den skal være på 3.183 kroner. 188.000 personer når begge grensene i dag. De kan spare 1.453 kroner i året. Men det blir dyrere for litt over 1 million nordmenn. De kan bli nødt til å betale inntil 723 kroner mer i året.

* Alternativ behandling og kosmetisk kirurgi, kan bli dyrere. Regjeringen vil nemlig fjerne moms-fritaket for disse behandlingene. Det gjelder med mindre de er medisinsk begrunnet og støttes av det offentlige.

* Formuesverdien av fritids-bolig blir justert opp med 20 prosent. Det får betydning for dem som allerede betaler formuesskatt, eller de som er på grensen til å gjøre det.

* Det kan også bli høyere eiendomsskatt for de som har en bolig som er verdt over 15 millioner kroner.

* Flere kommuner må ha lavere skatt på eiendom. I år er den øvre grensen på 5 promille av verdien. Fra neste år er den på 4 promille. For en bolig som er verdt 3 millioner, kan det bety 2.100 kroner mindre i skatt.

* Elbil blir dyrere. Det innføres en årlig trafikkforsikrings-avgift også for elbiler. Men satsen vil være lavere enn for biler som kjører på fossilt drivstoff. Avgiften tilsvarer reglene som gjelder for motorsykler - 2.135 kroner i året.

* Flypassasjer-avgiften ble fjernet som følge av korona. Den skal tilbake neste år. Den blir også høyere, fordi prisene ellers i samfunnet har blitt høyere. Den øker fra 76,5 kroner til 79 kroner for reiser i Europa. For reiser utenfor Europa øker prisen fra 204 til 211 kroner. Prisen er per passasjer.

* Lavere formues-skatt for å eie bedrifter. Verdsettelses-rabatten for aksjer og driftsmidler øker fra 35 til 45 prosent.

* Noen har mulighet til å kjøpe aksjer i firmaet de jobber i. De kan kjøpe flere aksjer til en lavere pris enn de er verdt for andre. Grensen for å kjøpe slike uten å betale skatt, blir økt fra 5.000 kroner til 7.500. Kjøper du for mer, må du betale mer i skatt. Da må du betale 25 prosent skatt, i stedet for 20 prosent slik det er i dag.

* Det blir dyrere å ha usunne vaner. Det blir høyere avgifter på tobakk, alkohol og sukkertøy. Alle øker med 3,4 - 3,5 prosent.

Mer fra Norge

På forsiden nå