Norge

Korona kostet kommunene 14 milliarder

Korona-pandemien har kostet kommunene 14 milliarder kroner i 2020.

Det er ifølge en arbeids-gruppe fra KS og seks departementer.

– Det er ikke tvil om at pandemien har fått store økonomiske følger for kommunene. Rapporten vi har fått i dag, viser hvordan sektoren samlet sett er rammet av korona-krisen. Det sier kommunal-minister Nikolai Astrup.

Regjeringen satte tidligere i år ned en arbeidsgruppe. Den skulle systematisk gå gjennom hvordan kommunenes økonomi er blitt påvirket av pandemien.

Den endelige rapporten er varslet 1. april neste år. Fredag la Astrup fram en del-rapport.

Regjeringen vil bruke rapporten som grunnlag for ekstra støtte til kommune-sektoren. Den kommer i november. Det er et såkalt tilleggs-nummer til statsbudsjettet.

Arbeidsgruppa har bestått av representanter fra kommuneorganisasjonen KS. Fagfolk fra departementene har også vært med på arbeidet.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå