Norge
Bildet viser Marit Hermansen i Legeforeningen. Hun sier at enda flere leger kan bli tatt ut i streik.

Leger streiker

23 leger er i streik fra mandag. Flere leger kan raskt bli tatt ut i streik, varsler Legeforeningen.

Fra mandag streiker 23 leger. Fem leger er tatt ut i streik i Bergen, Tromsø og Narvik. I Stavanger og Trondheim er fire leger i streik.

Flere leger kan bli tatt ut i streik i starten av uka. Det er dersom Legeforeningen og KS ikke blir enige. KS representerer arbeidsgiverne i kommunene.

– Norge står midt i en pandemi. Den har hatt store konsekvenser for helsetjenesten. Vårt første uttak skåner folk og pasientene i stor grad for følgene av streiken. Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar, også under en streik. Det sa Marit Hermansen da streiken ble varslet. Hun er president i Legeforeningen.

Lise Figenschou er fylkes-tillitsvalgt for allemnnlegene i Troms. Hun sa søndag til NRK Dagsnytt at streiken er krevende.

– Kommunelegene og fastlegene har en viktig rolle i kommune-helsetjenesten. Og det er de små kommunene som blir mest sårbare. Blir streiken langvarig, vil det kunne gå ut over ventetid for eksempel på legevakten, sier Figenschou.

Sist det var legestreik, var i 2016. Det endte med tvungen lønnsnemnd etter fem uker med streik. Da ble partene tvunget av myndighetene til å avslutte konflikten.

Torsdag 15. oktober sa Riksmekleren at det ikke var mulig for partene å komme til enighet. Partene er uenige om en avtale om blant annet legevakt.

Legeforeningen mener fastlegene har for mye å gjøre. De må jobbe en viss mengde på legevakt. Det er i tillegg til jobben som fastlege. Legeforeningen vil ha en grense for hvor mye legene må jobbe som legevakt i tillegg.

Mer fra Norge

På forsiden nå