Norge
Bildet er av finansminister Jan Tore Sanner.

Vil bruke 17,7 milliarder kroner i korona-hjelp

Mange sliter med økonomien som følge av korona. Nå vil regjeringen bruke 17,7 milliarder kroner ekstra på å hjelpe flere gjennom krisa.

Flere fylker og kommuner har brukt mer penger enn til vanlig. Mange har brukt mye penger til å spore smitte. Noen har brukt mer penger på skole for å sikre nok plass mellom elevene. Og andre har vært nødt til å bruke mer penger på å sikre sykehjem.

Til sammen får kommuner og fylker 7,3 milliarder kroner. Det skal også erstatte noe av inntektene kommunene har mistet i denne perioden.

Mange bedrifter har også mistet muligheten til å tjene penger. Derfor kan bedrifter som har mistet mye av inntektene få penger fra staten. De kan få penger for måneden mellom september i år og februar neste år. Det er satt av 5 milliarder kroner.

– Vi skal sikre arbeidsplasser. Og vi skal bidra til aktivitet der det er mulig. Da kan det bli en bedring i økonomien så raskt som mulig, sier Jan Tore Sanner. Han er finansminister.

– Nå foreslår vi en en generell ordning for alle bedrifter. De som har tapt mistet mer enn 30 prosent av inntektene sine kan få penger, sier Iselin Nybø til nyhetsbyrået NTB. Hun er næringsminister.

Bedrifter som jobber med reiseliv kan også få penger til å utvikle seg. Det er 250 millioner kroner som kan bli brukt på det.

Mange arrangementer må ha færre i publikum enn de hadde planer om. Regjeringen vil bruke 300 millioner kroner på å betale for at de skal kunne skje likevel, men med færre i publikum.

Det er store arrangementer som kan få noen av disse pengene. De må ha hatt planer om minst 500 deltakere. Og de må ha vært planlagt mellom 5. mars og 31. desember. Da kan de få dekket inntil 60 prosent av underskuddet.

– De som jobber med arrangementer er hardt rammet av korona. Strenge regler for å hindre smitte gjør det umulig å ha store arrangementer. Mange av de er viktige for samfunnet og næringslivet. Jeg håper vi kan bidra til at flere av disse kan skje så fort det er mulig å gjøre på en trygg måte, sier Nybø.

Bedrifter som har leid inn arbeidskraft fra utlandet kan få dekket noe av kostnadene sine. De kan få dekket kostnader for utstyr til smittevern. Men det er bare for de som ikke bruker et offentlig karantene-hotell. Det er satt av 480 millioner kroner til dette.

Regjeringen vil også bruke penger på karantene-hotell. De vil bruke 120 millioner for å hindre at folk reiser inn i Norge med smitte fra andre land.

Folk flyr mindre for tiden. Det gjør at flyselskaper kan tape penger på å fly mange steder. Men noen steder er fly viktige for å komme seg noe sted. Regjeringen vil derfor kjøpe flyruter også neste år. De vil bruke 1 milliard på å sikre at ingen samfunn blir helt isolert.

Helse-sektoren får 1 milliard kroner ekstra. Det skal blant annet brukes på å lage et lager med smittevern-utstyr. Det skal være et nasjonalt lager.

Det har vært andre regler for sykepenger i år. Folk som har vært hjemme med symptomer har fått mer sykepenger enn de ville fått ellers. Slik skal det være fram til 31. mars. Regjeringen tror det trengs 1 milliard til dette.

Folk som har mistet jobben som følge av korona får også mer penger. De får mer enn det som er vanlig å få som arbeidsledig. Det skal de få fram til 31. mars 2021. Det vil regjeringen bruke 700 millioner kroner på.

Nav har ansvaret for mange typer hjelp folk kan få. De har ansvar for både trygd, økonomisk hjelp og for folk som er uten jobb. De sier det nå er blitt flere uten jobb igjen. Det er første gang siden april at det er flere som er blitt arbeidsledige.

Flere barnehager og skoler har vært stengt som følge av korona. Det har ført til at mange foreldre har vært hjemme med barna. Regjeringen vil la foreldre få dobbelt så mange dager til å være hjemme med barna. Men da må skolen eller barnehagen være stengt.

Regelen skal var til 30. juni neste år. Det vil koste 195 millioner hvis mange foreldre trenger dobbelt så mye omsorgspenger som normalt.

Mange sliter ekstra som følge av korona. Det er særlig utsatte grupper. De vil regjeringen bruke 158 millioner ekstra på.

– Nå styrker vi hjelpetelefoner. Vi sikrer at aktiviteter kan organiseres. Og vi kommer med tiltak for å ivareta studenters og eldres psykiske helse, sier Kjell Ingolf Ropstad. Han er barne- og familieminister.

Mer fra Norge

På forsiden nå