Norge
OSLO 20080308: Kvinnedagen l¯rdag 8. mars ble bl.a. markert med et demonstrasjonstog gjennom Oslos gater. Plakat / banner : Hev Kvinnel¯nna ! Likel¯nn NÂ !
Sykepleiere i uniform og r¯de kapper , spiller p trommer.
Foto: Kyrre Lien / NTB  .

Unio: Fra i dag arbeider kvinner gratis ut året

Fremdeles er det slik at kvinner bare tjener 87,6 prosent av det menn gjør i Norge. Fra mandag arbeider derfor kvinner i prinsippet gratis ut året. Det sier forbundet Unio.

– Det nytter ikke med applaus i lengden. Skal vi klare å rekruttere flere sykepleiere og lærere, må lønna opp. Det sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Mandag 16. november er utpekt som likelønns-dagen av norske fag-organisasjoner.

Yrkesforbundene Unio, LO og YS har gjort et regnestykke. De har kommet fram til at fra denne dagen arbeider norske kvinner, og menn i kvinne-dominerte yrker, gratis ut året. Det er sammenlignet med gjennomsnittlig lønn blant norske menn.

Fremdeles er det slik at kvinners gjennomsnittlige månedslønn er 87,6 prosent av menns. Det viser tall fra SSB.

Selv med like lang utdannelse er forskjellen der. Ulikehetene er mindre mellom menn og kvinner ved lavere alder. Men de øker jo eldre alders-grupper man sammenligner.

Yrker der flest kvinner jobber har i større grad vært preget av lavere lønninger.

– Det er en stor utfordring for samfunnet. Det at yrker som hovedsakelig utføres av kvinner, verdsettes lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn. Dette skjer til tross for at kravene til utdanning, kompetanse og ansvar er de samme, sier Lied.

Hun sier at menn i stor grad får jobb i det private. Samtidig går kvinner oftere til det offentlige. Det er til jobber som er viktige for samfunnet, men som sliter med rekruttering.

Mer fra Norge

På forsiden nå