Norge

Vil ha alders- og promillegrense for elsparkesykler

Statens vegvesen foreslår nye regler for elsparkesykler. De kan komme til våren.

Statens vegvesen foreslår flere nye regler for elsparkesykler. Hensikten er å gjøre det tryggere å kjøre dem. Og for å gjøre problemene med parkering mindre.

Knut Arild Hareide sender forslagene ut på høring, skriver kanalen NRK. Han er samferdsels-minister.

Vegvesenet ønsker blant annet samme grense for alkohol i blodet som for bil. Den er på 0,2 promille. De vil også ha 12 års aldersgrense for å kjøre elsparkesykler. De foreslår at fartsgrensa blir på 6 kilometer i timen. Det er når en elsparkesykkel kjører forbi gående på fortau, gangvei eller i gangfelt.

I tillegg åpner de for å kreve at folk bruker hjelm. Og at det blir forbudt med flere enn én person på elsparkesykkelen.

Kommunene og politiet bør få mulighet til å gi parkerings-bøter til elsparkesykler. Det bør være egne områder til parkering for elsparkesykler. Det er et annet forslag fra Vegvesenet.

Det skal komme nye regler våren 2021. Det er målet til Samferdsels-departementet.

Siste utgave

På forsiden nå