Norge
Bildet er fra lanseringen av handlingsplanen mot muslimhat. Abid Raja står og snakker med representanter fra den muslimske befolkningen i Norge.

Vil ha mer samarbeid for å få slutt på muslimhat

Regjeringen har laget en gruppe som skal jobbe mot hat mot muslimer. De håper jevnlige møter kan bidra til mindre hets og rasisme.

Gruppa som skal jobbe mot muslimhat hadde sitt første møte torsdag. Det var flere deltakere fra den muslimske befolkningen i Norge. Fire statsråder deltok også på møtet. Gruppa er en del av planen til regjeringen om å få mindre hat og diskriminering mot muslimer.

Planen kom etter flere terror-angrep mot muslimer, både i Norge og resten av verden. Politiets sikkerhets-tjeneste (PST) sier de følger med. Og de ser at høyre-ekstreme er blitt en større trussel i det siste. Det gjør at mange muslimer føler seg utrygge.

Les også: Vil ha 18 tiltak mot diskriminering og hat mot muslimer

Abid Raja er kulturminister i Norge. Men han har også ansvar for likestilling. Han sier at fiendtlighet og negative holdninger til muslimer er et problem i Norge. Det blir større og må bli tatt på alvor.

– Målet er folk i regjeringen og den muslimske befolkningen skal møtes. Det bør skje jevnlig. Da kan vi snakke sammen om hvordan muslimer har det i Norge. Særlig når det gjelder temaer som diskriminering, rasisme og ekstremisme, sier han.

Gruppas første møte ble gjort digitalt. Ni ulike organisasjoner deltok på vegne av muslimer i Norge. Det ble snakket om flere temaer på møtet. Ett av de var hvilken opplevelse muslimer i Norge hadde etter terror-angrep i Frankrike. Og da det var krangel om karikaturer av Muhammed i høst.

Disse organisasjonene deltok på møtet: 
* Islamsk Råd Norge
* Muslimsk Dialognettverk
* Minotenk
* Antirasistisk Senter
* Hikmah-huset
* MiRA (Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn)
* Salam
* 10. august-stiftelsen 
* Ahmadiyya Muslim Jama'at Norge

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå