Norge

Bekymret for unge uten jobb

38.500 unge er registrert som arbeidsledige hos Nav. Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen frykter de økonomiske følgene.

38.500 unge under 30 år er registrert uten jobb. Det er hos arbeids-og velferdsetaten Nav. I alderen 20 til 24 år var 6,7 prosent uten jobb i februar. Andelen helt ledige i alle alders-grupper, var 4,5 prosent.

Torbjørn Røe Isaksen er arbeidsminister. Han frykter at de unge skal være uten jobb over tid. Og at de blir mer utenfor resten av samfunnet. Det skriver avisa Aftenposten.

– De jeg er aller mest bekymret for, er de unge som akkurat har fått en fot innenfor arbeidslivet. Det sier Isaksen.

Mange av dem som er uten jobb nå, har kortere utdanning. En tredel har grunnskole som høyeste utdanning. De kommer fra yrker med lav lønn, skriver avisa.

Blir de uten jobb over tid, vil de økonomiske forskjellene bli enda større.

Folk kan nå få dagpenger mens de studerer. Det har regjeringen åpnet for under pandemien. Nå vil Isaksen endre det til en ordning som skal gjelde alltid.

Siste utgave

På forsiden nå