Norge
Bildet viser snødekte fjell rundt Kvassdalen. Det er fare for at snø kan rase ut flere steder i Norge.

Stor fare for snøskred i store deler av landet

Det er fare for snøskred i Nord-Norge, Sør-Norge og på Vestlandet. Hovedrednings-sentralen ber folk være forsiktige.

Det er stor fare for snøskred. Det gjelder nesten alle steder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir oppdateringer for. Faren er på nivå 3 i Nord-Norge, Sør-Norge og på Vestlandet.

Det er ventet naturlig utløste skred i Vest-Finnmark, Nord-Troms og på Vestlandet.

Hovedrednings-sentralen Sør-Norge (HRS) ber mandag morgen folk om å være forsiktige. De sier at snøen er ustabil mange bratte steder. Det skal lite til for at et skred kan utløses.

– Ferdsel i skred-terreng krever solid kunnskap. Det krever erfaring i rutevalg og evne til å se skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader. Og holde avstand til områder der skred kan løpe ut, skriver HRS på Twitter.

Det kan komme noen store og noen svært store naturlig utløste skred.

Lørdag var det stor fare for snøskred flere steder på Vestlandet.

Søndag gikk et snøskred i Fjordbukta nord for Alta i Finnmark. Omtrent 200 personer ble isolert. Veien inn og ut av området ble stengt av skredet.

Mer fra Norge

På forsiden nå