Norge

Slik skal Norge åpnes igjen

Samfunnet skal gradvis åpnes fram mot sommeren. Her kan du se myndighetenes plan for gjenåpning.

Nå jobber helse-myndighetene med en ny strategi. Det er en plan for hvordan Norge skal gjenåpnes. Planen skal legges fram i siste halvdel av mars.

Håpet er at Norge skal være helt åpnet igjen innen utgangen av 2021. Det sier Bjørn Guldvog. Han er helse-direktør. Men det vil ta tid før vi kan gjøre store endringer i måten vi lever på.

– De største skrittene må skje etter april, når vi har vaksinert alle i risikogruppene og alt av helse-personell.

Åpningen av landet skal skje i trinnvis, sier Guldvog. Dette vil skje i fire faser:

Fase 1: Her skal det bli lettelser for barn og unge, og for folk i arbeidslivet. Dette kan tidligst skje i mai eller juni.

Fase 2: Denne fasen vil trolig begynne fire til seks uker etter fase 1. Det vil da komme lettelser for arrangementer og reiseliv.

Fase 3: I denne fasen kan det bli mindre strenge regler når det gjelder avstand og hvor mange som kan samles. Det kan også hende kravet om hjemmekontor slutter å gjelde.

Fase 4: Det siste som fjernes, er de grunnleggende rådene om smittevern. Det vil si å vaske hendene og holde seg hjemme når man er syk. Det er også ventet at systemet med testing, sporing, karantene og isolasjon vil gjelde en land stund framover.

Helse-myndighetene ser for seg tre mulige scenarioer for koronaen fremover.

Det første scenarioet er optimistisk. Her får alle i risiko-grupper tilbud om vaksine innen påske. Resten av alle voksne i Norge får tilbud om vaksine før sommerferien.

I det andre scenarioet blir vaksineringen litt forsinket. De muterte virusene sprer seg også mer.

I tredje scenario går det meste galt. Der rammes Norge av nye muterte virus, som vaksinene ikke virker på. Vaksineringen må derfor begynne på nytt. Hvis dette skjer, kan vi glemme full gjenåpning innen nyttår.

Hvor fort vi kan åpne samfunnet igjen, avhenger av hvor godt vi greier å holde smitten nede de neste to månedene. Det sier helse-minister Bent Høie. Med lite smitte, kan vi åpne raskere.

– Uansett hvor mange som er vaksinert, er vi nødt til å holde kontroll på smitten ut mars og april. Hvis ikke går vi inn i sommeren på en mye vanskeligere måte.

Dersom smitten får spre seg, kan det hende altfor mange havner på sykehus. Dersom dette skjer før de i alderen 45-70 er vaksinert, kan sykehusene til overbelastet.

Men når befolkningen helt ned mot 40-50 er vaksinert, da er mye av jobben gjort, sier han.

Denne uka har både Storbritannia og Danmark meldt at de vil begynne å åpne opp allerede i mars. Flere har lurt på hvor den norske planen blir av.

Men Norge henger ikke etter, sier Guldvog.

– Vi har allerede gjort noen lettelser for barn og unge. Så på én måte har vi allerede tatt det første steget. Det Storbritannia skal gjenåpne i mars, har vi gjenåpnet allerede, sier han.

Siste utgave

På forsiden nå