Norge
Bildet viser et skilt med UDI

Færre flytter til Norge

Antall innvandrere som flytter til Norge, er det laveste antallet siden 2002.

I starten av 2021 bodde det 9.600 flere utlendinger i Norge enn året før.

Tallet på hvor mange som har flyttet til Norge, har ikke vært så lavt siden 2002. Det skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Årsaken er korona-tiltakene. De gjør det vanskeligere å flytte seg rundt.

Det er færre innvandrere fra nesten alle land. Det er flest mennesker fra Polen som har flyttet til Norge det siste året. Deretter kommer innvandrere fra Syria og Litauen.

Alle bydeler i Oslo har flere innvandrere enn gjennomsnittet i Norge. Stovner, Søndre Nordstrand og Alna er bydelene med flest innvandrere.

Gamvik kommune på Finnmarks-kysten har hatt en økning i antall innvandrere de siste årene.

Det bor færrest innvandrere i Rindal kommune i Trøndelag. Der er bare 2 prosent av innbyggerne utlendinger.

Mer fra Norge

På forsiden nå