Norge
Bildet viser helseminister Bent Høie.

Slik blir de nye korona-tiltakene i Viken

Viken får strengere regler for å stanse korona-viruset. Helseminister Bent Høie fortalte mandag kveld om tiltakene.

– Viken fylke opplever høy smitte. En høy andel av smitten kan vi ikke spore. Samtidig blir mange lagt inn på sykehus. Etter råd vil vi innføre strengere, nødvendige tiltak i denne regionen, sier helseminister Bent Høie. Han holdt en presse-konferanse mandag klokken 21.

Helse-direktoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har gitt råd i saken.

De nye tiltakene gjelder for alle de 51 kommunene i Viken. I tillegg gjelder det for Gran. Tiltaket er nivå A, som er det høyeste nasjonale tiltaket. De strenge reglene varer fra midnatt natt til tirsdag 16. april til 11. april, ifølge Høie.

Fra før har Oslo kommet med svært strenge tiltak. Det fortalte byrådet om tidligere mandag. Strenge tiltak gjelder også i det som før var Vestfold fylke.

Høie sier at det bor 2,1 millioner i Viken, Oslo og tidligere Vestfold. Det er 40 prosent av Norges befolkning.

I noen kommuner i Viken er det svært lite smitte, i blant kommuner med mange hytter. 13 kommuner ønsket ikke så strenge tiltak. 13 kommuner var usikre, sier Høie.

– Selv ved vaiasjon i smitte, er det vktig med strenge tiltak, sier Høie. Han er klar over at dette får store følger for blant annet næringslivet i området.

Dette er de nye tiltakene:

* Skoler skal drives på gult nivå.

* Universiteter, fagskoler og voksenopplæring skal ha digital undervisning.

* Alle butikker og varehus må stenge. Unntak er matbutikker, apotek og Vinmonopol. Det er også unntak for kiosker, bensinstasjoner. Du vil også få kjøpt mat til husdyr. Butikker som leverer ut materialer til byggebransjen, får selge dette.

* Serveringssteder stengt. Men det er lov med take away.

* Skjenkestopp. Det blir forbudt å servere alkohol.

* Alle som kan, skal jobbe hjemmefra.

* Alle bør unngå besøk hjemme.

* De som bor alene, kan ha besøk av en til to faste venner eller andre i famile. Barn kan ha besøk fra barn i samme kohort fra barnehage eller skole, og da 1 til 2 faste besøksvenner.

*Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys. Det gjelder både inne og ute. Unntak er begravelser og bisettelser.

* Digitale arrangementer kan skje med maksimalt fem personer til stede. Det kommer tillegg til utøvere og annet som trengs for produksjonen.

* Det blir forbudt med organisert idrettsaktivitet for voksne og unge. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Med ett unntak.

* Det blir lov med utendørs fritidaktiviteter for unge under 20 år. Maks antall i gruppene er ti personer .De må holde avstand. Alle deltakere må være fra samme kommune.

* Treingssentre må stenge

* Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende må holde stengt.

* Museer, kino og bibliotek stenger også.

* Alle unødvendige reiser bør unngås.

* Du kan dra på hytta. Men da må du kun være sammen med folk du bor med allerede. (Egen husstand.)

Høie sier at hyttegjestene må holde seg på hytta. Restauranter på hoteller kan kan kun holde åpent for hotellets egne gjester.

– Vi ser at smitten øker. Vi ser at yngre mennesker blir veldig syke av dette viruset. Vi er nødt til å snu denne utviklingen nå. Det må skje om vi skal kunne lette på tiltakene utover i mai, sa Høie.

Bakgrunnen for de strenger reglene i kommunene, er at folk jobber og flytter seg mye i disse områdene. Det kan også bringe med seg smitte.

– Erfaringen nå er at i Viken sprer smitten seg raskt fra kommune til kommune, forklarer han.

Han forstår at dette har dårlige følger for næringslivet. Det gjelder spesielt i kommuner med lite smitte.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå