Norge
Bildet viser Åslaug Sem-Jacobsen, som er politiker fra Sp.

Bør vi belønne familier med mange barn?

Kvinner i Norge føder færre barn. Skal vi belønne familier med flere enn to barn? Politiker Åslaug Sem-Jacobsen mener det bør diskuteres.

– Det nytter ikke å sitte og håpe på høyere fødselstall, sier Åslaug Sem-Jacobsen til avisa Nationen. Sem-Jacobsen er fra Senterpartiet (Sp). Hun er talsperson for Sps familiepolitikk.

Politikeren har noe hun vil diskutere. Bør familier som får flere enn to barn, belønnes økonomisk?

53.000 barn kom til verden i Norge i fjor, som er 1.500 færre enn året før. Det er også 8.800 færre enn i 2009, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Å få tre barn er mindre vanlig enn før. 29 prosent av kvinner på 45 år har tre eller flere. Snittet er nesten to barn.

Sem-Jacobsen ønsker at Sp nå skal diskutere tiltak.

– Vi har en utfordring med lave fødselstall. Særlig i distriktene, sier hun. Politikeren har ikke drøftet saken i Sp.

Hun foreslår flere ting. Familier kan få fradrag på skatten. De kan også få mer barnetrygd eller pensjon.

Også menn må hjelpe til. Far må være til stede, slik som i dag.

– Det skal ikke være et tiltak som får flere kvinner til å bare bli mor. Det skal ikke være en byrde eller et oppdrag som legges på mor, sier hun.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå