Norge
Bildet viser en lærer og elever i et klasserom.

Sykepleiere og lærere krever mer i lønn

Lønnsoppgjøret for kommune-sektoren startet onsdag. Lærere og sykepleiere er klare for streik om de ikke får høyere lønn.

Onsdag startet lønnsoppgjøret for kommune-sektoren. Lærere og sykepleiere har store forventninger til oppgjøret. De krever mer i lønn.

Hvis de ikke får det, er de klare for streik.

Det er ikke vanlig å streike i et mellomoppgjør. Men årets oppgjør er annerledes. Det mener leder i Utdannings-forbundet. Han heter Steffen Handal.

– Streikeviljen blant våre medlemmer er større enn jeg noen gang har opplevd, sier han.

Lønnsforhandlingene for offentlig sektor starter klokken 12 onsdag. Da gir arbeidstaker-organisasjonene sine krav for lønn til arbeidsgiver-organisasjonen KS.

Arbeidstaker-organisasjonene er LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne.

Oslo kommune har sitt eget oppgjør. Det starter fredag. Mandag begynner oppgjøret i staten.

Alle har frist til midnatt natt til 1. mai. Da må de ha blitt enige. Blir de ikke enige, går forhandlingene videre til mekling. Hvis meklingen mislykkes, kan det bli streik. Det blir i slutten av mai.

Lærere og sykepleiere har allerede snakket høyt om at de vil kreve mer i årets lønnsoppgjør. En av grunnene til det, er at offentlig ansatte i fjor fikk drøyt 1,7 prosent i lønnsøkning. Samtidig fikk privat sektor 2,2 prosent.

– Folk er forbannet for det som skjedde, sier Steffen Handal.

Han sier også at det trengs flere lærere og sykepleiere i kommunene. Det kaller han for et samfunnsproblem.

Arbeidsgiver-organisasjonen KS har ikke tenkt til å gå over hva LO og NHO ble enige om.

Organisasjonene LO og NHO ble enige om en ramme på 2,7 prosent i lønnsøkning. Det er mindre enn det prisen er antatt å økes, som er 2,8 prosent. Det betyr at de kan kjøpe mindre for pengene.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå