Norge
Bildet viser et nyfødt barn som blir matet med flaske.

Aldri før har så få barn blitt født i Norge

Norske kvinner fødte færre barn enn noen gang i 2020. Men aldri før har så få nyfødte barn dødd.

Det har aldri blitt født så få barn i Norge som i 2020. Da ble det født 42,8 barn per tusen kvinner. Det viser nye tall fra Medisinsk fødsels-register.

Norske kvinner fødte 2,9 prosent færre barn i fjor enn i 2019.

– Vi vet ikke helt hva årsaken er til det lave fødselstallet. Tallet synker omtrent like mye i alle de nordiske landene. Det sier Ferenc Mascali. Han er overlege i Folkehelse-instituttet (FHI).

FHI mener tallet ikke er påvirket av korona. Siden kvinner som ble gravide i mars i fjor, først nærmet seg fødsel i november og desember 2020.

I tillegg til at vi aldri før har født færre barn, har vi aldri hatt færre nyfødte som har dødd. Barn regnes som nyfødte fram til de er 28 dager gamle.

I alt 66 nyfødte barn døde i Norge i fjor. Dødeligheten aldri har vært lavere. Av tusen nyfødte barn i 2020 døde 1,2 av dem.

I 1967 døde 11,2 nyfødte per tusen født i Norge. Da døde 740 nyfødte barn.

Kristine Stangenes i FHI synes det er gledelig. Hun mener det viser at helsepersonell har håndtert kvinner og barn godt, selv i pandemien.

39 av de 66 nyfødte som døde i fjor, var født før uke 32 i svangerskapet. 27 av barna var født i uke 32 eller senere.

I 2019 døde 4,0 nyfødte per tusen fødte i Europa. I verden døde 17,5 nyfødte per tusen fødte.

Skader etter for tidlig fødsel og komplikasjoner under fødsel er de vanligste årsakene til at nyfødte dør. Noen barn dør også av sykdommer de er født med.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå