Norge
Bildet viser Monica Mæland.

Asylsøkerne skal få bedre mulighet til å klage

Regjeringen gjør endringer i Utlendingsnemnda (UNE). Asylsøkere skal få forklare seg bedre i noen saker. Barn under 18 år får flere rettigheter.

Hvert år behandler Utlendingsnemnda (UNE) klager på utlendingssaker i Norge. Nå vil regjeringen gjøre endringer i UNE.  Mindreårige får flere rettigheter. Fere får forklare seg om egen sak.

– Dette vil styrke rettssikkerheten for dem som klager på vedtak, sier Monica Mæland til nyhetsbyrået NTB. Hun er justis- og beredskapsminister .

I 2018 ble partiene i regjeringen enige om at noe burde gjøres. Det var nødvendig med endringer for ordningen med klager for utlendingssaker. Tirsdag ble endringene sendt ut på høring.

Dette er endringene:

Asylsøkerne skal få se mer av saksbehandlingen.

Klageren skal få møte opp personlig når noen typer klager skal behandles. Det gjelder i saker der Sivilombudsmannen har kritisert vedtaket. Eller der en domstol har sagt at vedtaket i asylsaken er ugyldig.

I tillegg skal saker om utvisning behandles med at folk skal møte opp personlig. Det er hovedregelen. Dette gjelder hvis utlendingen tidligere har hatt norsk statsborgerskap. Og hvis personen har barn som bor i Norge.

Barn under 18 år skal få hjelp av advokat som forberedelse til samtale med nemnda.

Spesielt Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre har kjempet for endringene. Nå er partilederne fornøyde.

– Dette betyr blant annet at den som klager i en sak, får bedre forutsetninger til å forbedre seg. Det gjelder hva saken handler om. Og at de kan snakke mot de argumentene som kommer opp. Det er viktig for retts-sikkerheten, sier Guri Melby til NTB. Hun leder partiet Venstre.

Kjell Ingolf Ropstad leder KrF. Han mener endringene er viktige for en god behandling av saker som berører barn. Det gjelder spesielt timene med fritt rettsråd for barna når det er foreldrene som har brutt utlendingsloven.

– Og det gis rett til personlig fremmøte i saker. Det gjelder når det er motsetninger mellom interessene til barn og foreldre, forklarer han.

Men regjeringen åpner ikke for at  alle som vil, får møte personlig i nemnda.

Justisministeren sier at noen ganger er fakta i saken godt forklart. Da er konklusjonen på saken klar. Og da mener hun det er unødvendig med personlig frammøte. Mæland sier også at alle har mulighet til å ta saken inn for en domstol. Da vil de kunne få mulighet til å forklare seg om saken.

Regjeringens endringer er foreløpig et forslag. Nå skal de sendes ut på høring fram til 15. august.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå