Norge

De mest sårbare har hatt det verst under korona

Korona-pandemien har hatt liten påvirkning på den psykiske helsa til folk flest. Men for noen har det vært en katastrofe, viser en ny rapport.

Fredag leverte psykolog Peder Kjøs en rapport til statsminister Erna Solberg. Den handler om hvordan korona-pandemien har påvirket den psykiske helsa vår. Og hvordan den har påvirket bruk av rus.

Kjøs har ledet et utvalg som regjeringen har oppnevnt. De har skrevet rapporten.

De aller flest har klart seg bra, ifølge rapporten. Men noen har fått mye større psykiske helseplager. Det gjelder særlig grupper som var utsatt fra før.

Barn og unge i sårbare situasjoner med omsorg har vært særlig utsatt. Og de som drakk mest alkohol fra før, drikker enda mer under pandemien.

– Mye tyder på at det er de mest sårbare som har fått de største belastningene. Det skriver Kjøs i forordet til rapporten.

Rapporten er laget etter blant annet forskning og statistikk som alt er kjent. Men vi vet fortsatt for lite om følgene av pandemien, ifølge rapporten. Det er også for tidlig å si hva følgene av reglene om smittevern vil bli på sikt.

Dette er noe av det som kommer fram i rapporten:

* 31 prosent sier de drikker mindre alkohol enn før pandemien. Men 8 prosent drikker mer, ifølge Norsk koronamonitor fra Opinion.

* Det er ikke endring i hvor mange som begår selvmord. Det viser foreløpige rapporter fra Dødsårsaks-registeret.

* Det er medt om mer og mer alvorlige tilstander blant barn og unge. Ting som selvskading og spiseforstyrrelser har blitt verre. Flere har blitt innlagt. Det melder Helse-direktoratet og de regionale helseforetakene.

* Flere barn, unge og studenter har tatt kontakt med hjelpetelefoner og chattetjenester. Det er sammenlignet med tiden før pandemien.

* Flere sa at de slet med ensomhet og psykiske plager. Det viser en undersøkelse på slutten av 2020. 58.000 nordmenn deltok. En av fire sa de ikke var fornøyd med livet. Folk hadde det verst i Oslo og Bergen. Der har det vært strenge regler om smittevern.

* Funksjons-hemmede og folk med kroniske psykiske plager har fått det verre. Både fysisk og psykisk. Det viser andre undersøkelser.

* Noen flere eldre har følt seg ensomme under pandemien. Eldre med demens og familiene deres har fått det noe verre.

Samtidig viser rapporten at noen også har hatt det bedre. For eksempel familier som har opplevd å ha bedre tid sammen.

Siste utgave

På forsiden nå