Norge
Bildet er av justisminister Monica Mæland. Hun står foran en blå vegg med riksløven på. Hun har en mikrofon foran seg.

Ny regel for asylsøkere som har bodd lenge i Norge

En gruppe asylsøkere kan nå få en ny sjanse til å få oppholds-tillatelse i Norge. Regjeringen har laget en ny og midlertidig regel.

Regjeringen lager een ordning som skal vare fram til 1. desember.Folk som har fått avslag på asyl kan søke på nytt innen den fristen. Men de må oppfylle noen krav for å kunne søke.

De må ha bodd i Norge i minst 16 år. Utlendingen må også ha bodd i Norge 1. januar 2019.  Og de må være så gamle at alder pluss botid i Norge blir til sammen 65 år.

Om de er 49 år 1. oktober og har bodd i Norge i 16 år, så oppfyller de kravet. Det gjelder også om du er 35 og har bodd i Norge i 30 år. Regelen gjelder ikke for de som er dømt for å bryte loven.

– Jeg er glad for at vi nå får på plass en løsning for denne gruppa. De er få, men de er i en vanskelig situasjon. Det er også viktig å si at dette er en regel som bare blir laget denne ene gangen, sier  Monica Mæland i en pressemelding. Hun er justis- og beredskapsminister.

Folk må selv be om å få vurdert saken sin på nytt etter den nye regelen. Den skal gjelde fra 1. juni.

– Det er mennesker som av ulike årsaker ikke kan bli sendt tilbake til hjemlandet. Men de har heller ikke fått opphold i Norge. Det må de ha for å få mulighet til å delta i samfunnet. Det å få livet sitt satt på vent i så lang tid er krevende. Disse menneskene burde få en avklaring, sier Kjell Ingolf Ropstad. Han er barne- og familieminister

Regelen vil bli opphevet når det er gitt svar på alle saker som er sendt inn før 1. desember.

Mer fra Norge

På forsiden nå