Norge

Domino's kan få bot for app uten støtte for blinde

Appen til pizza-kjeden Domino's har en mangel. Det gjør at appen kan være ubrukelig for blinde og svaksynte. Diskriminerings-nemnda sier at kjeden må ordne opp før 1. juli.

Diskriminerings-nemnda har vurdert appen for mobil. De kom med et vedtak fredag. Nemnda mener Domino's må bli bedre. Appen er for lite universelt utformet nå. Det gjør at den diskriminerer folk som ser mindre, ifølge nettavisa Rett24.

Det ble sendt en klage til nemnda i fjor vår. Den ble sendt av en blind kunde. Hun fant ut at appen manglet støtte for en skjerm-leser som heter VoiceOver. En skjerm-leser gjør at blinde og svaksynte kan få lest opp det som står på en skjerm. Uten det var det umulig for kvinnen å kjøpe mat i appen.

Domino's sier at appen var for dårlig i fjor vår. De innrømmer at den ikke var universelt utformet. Men de mener at det har vært mulig for folk med svakere syn å kjøpe mat. De sier det har vært mulig å ringe for å bestille mat fra dem.

Nemnda har sagt at Domino's må ordne opp før 1. juli. Da må det være mulig for alle å kjøpe mat i appen. Nemnda sier de kan gi Domino's en bot hvis ting ikke er løst før fristen.

Siste utgave

På forsiden nå