Norge
Bildet viser Sylvi Listhaug.

Listhaug vil ha et skarpere Frp

Sylvi Listhaug vil at Frp skal være tydeligere. Men allerede før hun starter som partileder, melder lokal-politikere seg ut i protest.

Lørdag blir Sylvi Listhaug Fremskrittspartiets nye leder etter Siv Jensen.

Men allerede torsdag kom et skår i gleden. Da sa Frps kommunestyre-gruppe i Halden at de melder seg ut av partiet. Det er i protest mot retningen partiet har tatt.

En av dem sier at partiet beveger seg bort fra de ideene som var årsaken til at han ble med i partiet.

Partiet har blitt mer splittet. En gruppe i partiet er liberalister. De er opptatt av hver enkelt persons frihet. En annen gruppe er nasjonal-konservative. De er blant annet opptatt av nasjonens interesser. Listhaug hører til den siste gruppen.

– Jeg oppfatter ikke at det er mange fløyer i Fremskrittspartiet. Men folk legger vekt på ulike deler av politikken, sier Listhaug.

Hun sier dette om utmeldingen:

– Frp er minst like opptatt av frihet for enkelt-mennesket som tidligere. Programmet vi skal behandle på landsmøtet til helgen, står fast på partiets prinsipper. Vi er opptatt av valgfrihet både innenfor eldreomsorgen, i helsevesenet og familiene. Og vi ønsker fortsatt å redusere skatter og avgifter.

– Noen mener du blir mer splittende enn samlende som partileder?

– Det vil jo alltid være ulike meninger. Sånn er det jo, sier Listhaug med en liten latter.

Jensen var opptatt av å gjøre Frp akseptert som et parti ved makten. Men Listhaug vil vise fram det som gjør Frp annerledes.

Listhaugs Frp vil ha en stat som konsentrerer seg om de viktigste oppgavene. Som helse, skole, eldreomsorg, næringsliv og infrastruktur som veibygging.

– Vi må prioritere og kutte i det mange partier har som en hellig ku. Nemlig bistand, innvandring og integrering og symbolske klimatiltak, sier hun.

– Norge må slutte å sløse vekk milliarder av kroner. Det blir et kjempeviktig budskap i valget.

Samtidig vil hun kjempe mot at inntektene fra olje- og gass kuttes.

– Det er jo de som sikrer velferden vår, sier Listhaug.

Foran henne venter det som kan bli en tung valgkamp. I snitt har Frp fått litt under 10 prosent på målingene siden nyttår. De kan komme til å gjøre sitt dårligste stortingsvalg siden 1993. Siden valget i 2017 har Frp mistet én av tre velgere.

– Jeg kommer til å jobbe som en gal for å få et best mulig resultat i september. Det blir ingen ferie i år, sier Listhaug.

Hun håper saker som innvandring skal trekke til seg velgerne. I sitt nye program skjerper Frp asyl-politikken kraftig.

– Dette er vel ikke så veldig høyt prioritert i dag?

– Vi kommer til å fortsette å snakke om dette. Stemningen kan jo snu veldig raskt, mener Listhaug.

Hun tar også fram igjen Frps gamle krav om strengere straffer. Denne gangen dobbel straff for gjeng-kriminelle.

– Gjeng-kriminelle driver terror mot lokalbefolkningen. De gjør hverdagen utrygg, sånn skal vi ikke ha det.

I tillegg skal partiet bli tydeligere om sin motstand mot Den europeiske union (EU). Listhaug er sterkt imot EU.

– Norge er blitt for flink til å følge EU i ett og alt, sier hun. Men hun sier at hun ikke bruker EU-saken for å gjøre Senterpartiet (Sp) fornøyd. De har rappet mange Frp-velgere.

Frp vil nemlig gjerne gå i regjering med Sp og Høyre. Det sier begge de to andre partiene nei til. Samtidig er et nytt samarbeid i regjering med Venstre og Kristelig Folkeparti nesten umulig.

Dermed ser det ut til at starten på Listhaugs karriere som partileder blir fire år i opposisjon. Mot et rødgrønt flertall. Under den forrige rødgrønne regjeringen fikk Frp nesten ikke gjennom en eneste sak.

– Frykter du at det samme skal skje igjen?

– Nei, Frp kommer til å fremme våre forslag . Og samarbeide med andre for å få gjennom vår politikk.

– Hvem vil du samarbeide med?

– De som vil samarbeide med oss, må gi oss tydelige seire, svarer Listhaug.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå