Norge
Finansminister Jan Tore Sanner presenterer det reviderte budsjettet på en talerstol.

Dette skal regjeringen bruke penger på

Regjeringen har på ny vurdert hva pengene våre skal brukes på i 2021.

Tirsdag ble revidert nasjonal-budsjett lagt frem. Hvert år tar regjeringen en ny vurdering av hvordan vi skal bruke pengene våre. Det er for å få oversikt over hva vi har brukt penger på. Og hvordan vi skal bruke dem framover. Dette er kun et forslag. Det er politikerne på Stortinget som bestemmer hvordan budsjettet skal være.

Her er noen endringer regjeringen foreslår i budsjettet:

Forlengelse av karantene-hotell

Regjeringen ønsker fortsatt å bruke penger på karantene-hotell. Det kan vare fram til 10. november. Hvis det er nødvendig.

Ekstra penger til skoler

Skolene i områder som har mye smitte kan få 10 millioner kroner.

140 millioner kroner til matsikkerheten i afrikanske land

Regjeringen ønsker å styrke lokal matproduksjon i afrikanske land.

7,3 milliarder kroner til kommunene

Pengene skal være en støtte til å håndtere korona-pandemien.

120 millioner til ferjene

Regjeringen ønsker at ferjene blir billigere. De ønsker at prisen skal halveres på fire år.

Endret avgift på brus

Avgiften blir satt ut i fra hvor mye sukker brusen inneholder.

Endring av permitterings-tida

I dag kan folk bli permittert i 52 uker (ett år). Regjeringen ønsker å halvere dette til 26 uker.

Økonomien til sykehusene styrkes

Sykehusene kan få 800 millioner kroner. Dette skal dekke utgifter brukt til testing av korona-viruset. Regjeringen ønsker også at sykehusene får 1,5 milliarder kroner ekstra.

Budsjettet til Norges forsvar økes

Forsvaret til Norge kan få 850 millioner kroner ekstra. En del av disse pengene skal gå til nedbryting av fregatten KNM Helge Ingstad.

32 millioner kroner ekstra til sårbare grupper

Politiet har en egen gruppe. De arbeider med å bekjempe vold og overgrep mot sårbare grupper under pandemien.

Mer fra Norge

På forsiden nå