Norge
Bildet viser et klasserom med et sperrebånd foran.

Hver fjerde skole måtte stenge

I vinter måtte hver fjerde skole i Norge stenge. Årsaken var mye smitte med korona-viruset.

Korona-viruset smittet mange på skoler i vinter. Én av fire skoler måtte stenge helt eller delvis. Hjemmeskole ble utfordrende for både elever og lærere.

Fra 4. januar til 12. mars stengte 25 prosent av landets 2.767 grunnskoler. De stengte helt eller delvis minst én gang. Det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.

Når skolen stengte, måtte elevene være på skole hjemme. 16 prosent av skolene sier at de hadde problemer med å få tak i én eller flere elever på hjemmeskole. Det gjaldt grunnskoler.

– Dette viser at hjemmeskole ikke har fungert så godt for en del elever. Det går særlig ut over sårbare barn og unge, sier Guri Melby. Hun er kunnskaps- og integreringsminister. Melbye er bekymret for at nedstengingen kan ha gått utover læringen til mange elever. Særlig de som lærerne ikke fikk tak i.

Hun sier det er viktig at skolene følger disse tett framover. Og at de som trenger det, må få ekstra hjelp.

Det var store forskjeller mellom skolene. Men skoler i Oslo og Viken måtte stenge mest. Der var 60 prosent og 45 prosent av skolene stengt en periode.,

Færrest skoler måtte stenge i Møre og Romsdal og Rogaland. Også skoler for voksenopplæring måtte holde stengt i perioden. I Oslo gjaldt det 86 prosent av disse skolene.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå